Eerste reactie op EU commissievoorstel voor herziening ontwerp elektriciteitsmarkt

Uit het voorstel blijkt dat de Commissie geen extreme ingrepen in de elektriciteitsmarkt door wil voeren; daar is Energie-Nederland heel tevreden over. Marktwerking en vrije prijsvorming vormen de beste basis voor energieprijzen voor huishoudens en bedrijven.

De heffing op inframarginale inkomsten van hernieuwbare energie wordt niet dus voortgezet. Daarvan was eerder wel sprake. Energie-Nederland is altijd tegen de invoering van zo’n heffing geweest omdat dit de investeringen in hernieuwbare energie, die zo hard nodig zijn voor de energie- en klimaattransitie, alleen maar belemmert.

Energie-Nederland steunt de voorstellen voor beter toezicht op leveranciers, maar wijst de verplichting om vaste prijs contracten te moeten aanbieden af, zeker als er geen correcte opzegvergoeding aan is gekoppeld. Verder leest Energie-Nederland in het voorstel dat lidstaten ruimte krijgen voor twee instrumenten: ondersteuning van investeringen in (1) productie en in (2) flexibiliteit. Hier hebben wij wel de nodige zorgen over.

  • Zo ontbreekt de ondersteuning voor sommige productietechnologieën, bijvoorbeeld gascentrales op waterstof of biomassa eventueel met CCS (ombouw). Daarnaast komt er een verplichting om een zogenaamde Contract for Difference (CfD)* als instrument te gebruiken om hernieuwbare energie te stimuleren. Dat vinden wij onnodig beperkend. CfD kan volgens Energie-Nederland nooit het enige instrument zijn om duurzame productie te stimuleren.
  • Ook vinden wij de nationale doelstellingen voor flexibiliteit uit vraagrespons en opslag geen goede keuze. Dat miskent immers dat flexibiliteit ook door (het regelen van) productie kan worden geleverd.
    Al met al is Energie-Nederland blij dat er wordt afgezien van stevige marktingrepen in het bestaande marktontwerp waarvan eerder sprake was, maar we maken ons wel zorgen over onnodige regelgeving die dit pakket ook voorstelt. Voorbeelden daarvan zijn de mogelijke invoering van:
  • Een “peak shaving” product (hiermee worden vraagpieken gedurende de dag verlaagd, maar dat is een taak die de markt nu al uitvoert) en
  • Aanvullende regels voor “energy sharing” (delen van energie tussen producent/consument en -een andere- consument), aangezien dit nu al mogelijk wordt gemaakt met bestaande Europese regels die al in de Energiewet moeten worden geïmplementeerd.

*Een CFD (Contract For Difference) is een financieel product waarmee geprofiteerd kan worden van een koersstijging of-daling van een onderliggend product. Het is een contract tussen koper en verkoper. In dit geval gaat het om een contract tussen producent en de overheid, waarbij de overheid de producent betaalt bij lage marktprijzen en de producent de overheid betaalt bij hoge marktprijzen

Luister hier de BNR Radio-opname (1:27). Hier geeft Paul Giesbertz (Programma Manager Marktwerking Elektriciteit en Marktintegratie van Energie-Nederland) reactie op EU Commissievoorstel voor herziening ontwerp elektriciteitsmarkt.

Voor de voorstellen zie:
Press releaseProposal Market DesignProposal RemitStaff working document

Publicatie artikel Energie-Nederland, NVDE, NWEA en Holland Solar in Binnenlands Bestuur

29 maart 2023
Op 24 maart publiceerden Energie-Nederland, NVDE, NWEA en Holland Solar een artikel in Binnenlands Bestuur: ‘Provincie, pak je rol in de energietransitie’. Zeker nu in alle provincies de coalitie-onderhandelingen lopen is het goed dat onderhandelaars te wijzen op de belangrijke rol
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op publicatie ACM Rendementsmonitor Warmte

23 maart 2023
Vandaag heeft de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Rendementsmonitor Warmte 2021-2022 gepubliceerd. In de publicatie blijkt dat het gewogen gemiddelde rendement van de warmtesector in 2022 slechts 2,7% was. Energie-Nederland benadrukt dat een sterke groei van het aantal
Lees verder

Windgebied aangewezen voor offshore waterstofproductie

22 maart 2023
Deze week is het windenergiegebied “Ten noorden van de Waddeneilanden” aangewezen als eerste grootschalige offshore waterstofproductie locatie. Bij het windpark kan 500 Megawatt elektrolysecapaciteit gerealiseerd worden. Het windpark en de elektrolysers zouden in 2031 operationeel moeten zijn. Een groot vraagstuk
Lees verder

Publicatie IBO

16 maart 2023
Op maandag 13 maart is het IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) gepubliceerd. Hierin worden voorstellen gedaan voor aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid, zodat het kabinet de ambities voor 2030 (en 2050) kan realiseren. Het IBO bevat één centraal beleidspakket, en twee
Lees verder

Energiebranche: provincies kunnen het verschil maken in energietransitie

14 maart 2023
Eén van de belangrijkste uitdagingen in deze tijd is het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame bronnen. Er moet een robuust energiesysteem komen waarin Nederland zo veel mogelijk energie zelf opwekt. Provincies spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben niet
Lees verder

Position paper ACER: Energie-Nederland bezorgd over toename van complexe regels

13 maart 2023
Vandaag presenteert ACER – het Europese Agentschap voor de samenwerking tussen toezichthouders – een position paper over de ontwikkeling van de Europese termijnmarkt voor de handel in elektriciteit. Energie-Nederland is positief over het idee in dit position paper dat landelijke
Lees verder

Energie-Nederland juicht het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector toe

7 maart 2023
Fotograaf: Dirk Hol   Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. Op 6 maart 2023 werd het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Energie-Nederland is medeondertekenaar
Lees verder

De toezichthouder ACM concludeert dat de tarieven die gehanteerd worden in door energieleveranciers redelijk zijn

1 maart 2023
De toezichthouder ACM concludeert dat de tarieven die gehanteerd worden door energieleveranciers redelijk zijn. De ACM heeft begin dit jaar bij drie grote energiebedrijven onderzoek gedaan naar hoe de tarieven tot stand komen, en of deze in verhouding tot de
Lees verder

Reactie Energie-Nederland en NVDE op consultatie inframarginale elektriciteitsheffing

17 februari 2023
Energie-Nederland heeft samen met de NVDE een reactie ingediend op de consultatie van de conceptwet inframarginale elektriciteitsheffing. Beide verenigingen staan achter het idee dat kwetsbare groepen door de overheid gecompenseerd worden voor de hoge energieprijzen. Echter, het inzetten van een
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland op consultatie herziening elektriciteitsmarkt door de Europese Commissie

16 februari 2023
Samen met de NVDE, Holland Solar en NWEA heeft Energie-Nederland een reactie ingediend naar aanleiding van een consultatie door de Europese Commissie over de herziening van de elektriciteitsmarkt. Daarin wordt door deze organisaties een aantal belangrijke zaken benoemd: Consumenten best
Lees verder

RVO: circa 900 miljoen euro aangevraagd voor prijsplafond in januari

19 januari 2023
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft berekend dat 6 miljoen huishoudens en kleine ondernemingen profiteren van het prijsplafond dat per 1 januari 2023 geldt. Dat is 70% van alle huishoudens in Nederland. In totaal hebben 62 leveranciers voor de
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling

18 januari 2023
Gisteren was de eerste termijn van de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling. Energie-Nederland steunt het wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling. Daarnaast zien we een aantal punten waar verbetering van het wetsvoorstel en
Lees verder