Eerste reactie op EU commissievoorstel voor herziening ontwerp elektriciteitsmarkt

Uit het voorstel blijkt dat de Commissie geen extreme ingrepen in de elektriciteitsmarkt door wil voeren; daar is Energie-Nederland heel tevreden over. Marktwerking en vrije prijsvorming vormen de beste basis voor energieprijzen voor huishoudens en bedrijven.

De heffing op inframarginale inkomsten van hernieuwbare energie wordt niet dus voortgezet. Daarvan was eerder wel sprake. Energie-Nederland is altijd tegen de invoering van zo’n heffing geweest omdat dit de investeringen in hernieuwbare energie, die zo hard nodig zijn voor de energie- en klimaattransitie, alleen maar belemmert.

Energie-Nederland steunt de voorstellen voor beter toezicht op leveranciers, maar wijst de verplichting om vaste prijs contracten te moeten aanbieden af, zeker als er geen correcte opzegvergoeding aan is gekoppeld. Verder leest Energie-Nederland in het voorstel dat lidstaten ruimte krijgen voor twee instrumenten: ondersteuning van investeringen in (1) productie en in (2) flexibiliteit. Hier hebben wij wel de nodige zorgen over.

  • Zo ontbreekt de ondersteuning voor sommige productietechnologieën, bijvoorbeeld gascentrales op waterstof of biomassa eventueel met CCS (ombouw). Daarnaast komt er een verplichting om een zogenaamde Contract for Difference (CfD)* als instrument te gebruiken om hernieuwbare energie te stimuleren. Dat vinden wij onnodig beperkend. CfD kan volgens Energie-Nederland nooit het enige instrument zijn om duurzame productie te stimuleren.
  • Ook vinden wij de nationale doelstellingen voor flexibiliteit uit vraagrespons en opslag geen goede keuze. Dat miskent immers dat flexibiliteit ook door (het regelen van) productie kan worden geleverd.
    Al met al is Energie-Nederland blij dat er wordt afgezien van stevige marktingrepen in het bestaande marktontwerp waarvan eerder sprake was, maar we maken ons wel zorgen over onnodige regelgeving die dit pakket ook voorstelt. Voorbeelden daarvan zijn de mogelijke invoering van:
  • Een “peak shaving” product (hiermee worden vraagpieken gedurende de dag verlaagd, maar dat is een taak die de markt nu al uitvoert) en
  • Aanvullende regels voor “energy sharing” (delen van energie tussen producent/consument en -een andere- consument), aangezien dit nu al mogelijk wordt gemaakt met bestaande Europese regels die al in de Energiewet moeten worden geïmplementeerd.


*Een CFD (Contract For Difference) is een financieel product waarmee geprofiteerd kan worden van een koersstijging of-daling van een onderliggend product. Het is een contract tussen koper en verkoper. In dit geval gaat het om een contract tussen producent en de overheid, waarbij de overheid de producent betaalt bij lage marktprijzen en de producent de overheid betaalt bij hoge marktprijzen

Luister hier de BNR Radio-opname (1:27). Hier geeft Paul Giesbertz (Programma Manager Marktwerking Elektriciteit en Marktintegratie van Energie-Nederland) reactie op EU Commissievoorstel voor herziening ontwerp elektriciteitsmarkt.

Voor de voorstellen zie:
Press releaseProposal Market DesignProposal RemitStaff working document

Gerelateerd nieuws