Energie-Nederland blij met Rijksbijdrage aardgasvrije wijken voor 14 gemeenten

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken op 10 maart de nieuwe selectie van 14 aardgasvrije wijken bekend gemaakt. Het totaal van het Programma Aardgasvrije Wijken komt daarmee uit op 64 wijken. Energie-Nederland steunt dit programma; experimenteren en leren is immers van groot belang om de transitie in de gebouwde omgeving te versnellen.

Duidelijk andere proeftuinen dan in de vorige 2 rondes

In 2018 en 2020 hebben al 50 wijken een Rijksbijdrage toegekend gekregen. In deze derde ronde vielen een aantal wijken op. Zo was er veel vaker sprake van lokaal initiatief, zoals van energie- en warmtecoöperaties. Ook werd er vaker vanuit een brede gebiedsvisie gewerkt, dus breder dan alleen de energietransitie. Verder was er nadrukkelijk meer aandacht voor een stapsgewijze aanpak, met focus op isolatie en hybride warmtepompen als tussenoplossing. Dat sluit goed aan bij de oproep van Energie-Nederland voor een laagdrempelige energietransitie. Tot slot waren bij de aanvragen voor collectieve warmteoplossingen nu de netten met lage of zeer lage temperatuur in de meerderheid. Eerder waren dat midden en hoge temperatuur netten.

De nu in totaal 64 gehonoreerde aanvragen zijn divers op allerlei aspecten: soorten technieken, initiatiefnemers (gemeenten of juist lokaal initiatief), grootte van gemeenten, koppeling met diverse andere opgaven in de wijk, oude en nieuwere woningen, veel hoogbouw of juist zeer gemengd bezit. Al met al moet uit het Programma Aardgasvrije Wijken heel veel te leren zijn.

Energie-Nederland betrokken bij advies aan de Minister

De selectie van de proeftuinen is gebaseerd op een voorstel van de Adviescommissie aardgasvrije wijken, waar Energie-Nederland deel van uitmaakt. In de commissie zijn programmapartners, stakeholders en wetenschappers vertegenwoordigd. Energie-Nederland heeft in ieder geval gekeken naar uitvoerbaarheid, met name naar de technische kwaliteit van de plannen en de business case.

Meer informatie over het Programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van BZK en over de 14 nieuwe proeftuinen lees je hier.

Gerelateerd nieuws