Energie-Nederland is blij met plan van GroenLinks en PvdA voor compensatie van de energierekening maar pleit voor een inkomensafhankelijke energiebelastingvermindering

Op 6 september presenteerden GroenLinks en PvdA een sympathiek plan voor de compensatie van de hoge energierekening tijdens het televisieprogramma Op1. Het voorstel betreft een maximumprijs voor het gemiddelde energiegebruik van een huishouden. Gebruikt een huishouden meer dan het gemiddelde, dan geldt het normale (markt)tarief. De leverancier krijgt het verschil tussen de marktprijs en de maximumprijs vanuit de overheid vergoed.

Energie-Nederland pleit al langer voor een breed pakket aan compenserende maatregelen en is blij met de aandacht en concrete suggesties die politieke partijen hebben voor dit belangrijke onderwerp. Zonder gerichte maatregelen raken grote groepen huishoudens alsnog in de financiële problemen.

Voorkeur Energie-Nederland ligt bij inkomensafhankelijke belastingkorting

De voorkeur van Energie-Nederland gaat echter uit naar een directe inkomensafhankelijke compensatie via de energierekening. Het liefst door aan de knoppen van de energiebelasting te draaien. Dit is de meest efficiënte route omdat dit een al bestaande geldstroom is via de energieleveranciers en zij dit redelijk eenvoudig in hun factuursysteem kunnen verwerken. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de overheid vaststelt welke inkomensgroepen voor ondersteuning in aanmerking komen en de energieleveranciers informeren voor welke adressen dit het geval is. Met deze voorgestelde compensatie is het ook mogelijk om het voorschotbedrag (bij een gemiddeld verbruik) van 400 euro naar 240 euro terug te brengen. Maar dan gericht op de inkomensgroepen die dit het meeste nodig hebben.

Energie-Nederland heeft nog niet alle details over het plan van GroenLinks en PvdA ontvangen, en vooralsnog is het onduidelijk hoe de energieleveranciers voor het verschil tussen de marktprijs en de maximumprijs gecompenseerd zullen worden. Gezien de situatie op de markt en de positie van leveranciers moet dit gelijktijdig gebeuren. Anders komen energieleveranciers in de financiële problemen. Het failliet gaan van energieleveranciers, met een mogelijk domino-effect naar andere leveranciers, zal verstrekkende gevolgen hebben waarvan de consequenties op dit moment niet te overzien zijn.

Haast in de besluitvorming is geboden

Welke compensatie-route er uiteindelijk ook wordt gekozen, de administratieve impact op de factureringssystemen van de energieleveranciers is groot. Daarom is het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de gekozen route. De door Energie-Nederland voorgestelde oplossing van een inkomensafhankelijke vermindering van de energiebelasting kan bij snelle besluitvorming op 1 januari 2023 ingaan.

Indien de politiek deze optie zou wensen, zijn wij bereid te onderzoeken of dit kan per 1 januari 2024. Dat heeft er met name mee te maken dat voor elke individuele verbruiker moet worden vastgesteld wat het verschil tussen is tussen het ingestelde prijsplafond en de prijs in het lopende contract. Die prijs is voor elke klant anders, afhankelijk van het moment van afsluiten van het contract. En daarmee is de compensatie voor elke klant anders. Dit is zowel voor de overheid als de leverancier een lastig te implementeren proces.

Reactie Energie-Nederland op NOS.nl artikel “Kabinet wil schulden overnemen van mensen die energie niet kunnen betalen”

12 september 2022
Wij begrijpen dat de hoge energieprijzen voor veel mensen zorgen met zich meebrengen. Daarom wordt er samen met overheid en energieleveranciers constructief samengewerkt aan oplossingen. Het kabinet en de energieleveranciers zijn in gesprek op welke wijze afsluitingen van energie deze
Lees verder

Energie-Nederland bezorgd over voorstellen van Europese Commissie voor interventie in de elektriciteitsmarkt

8 september 2022
Morgen, vrijdag 9 september zullen in een extra bijeenkomst van de Energieraad voorstellen besproken worden om in te grijpen in de elektriciteitsmarkt.  Energie-Nederland is bezorgd met name over het voorstel van de Europese Commissie voor de invoering van een plafond
Lees verder

Klimaatneutraal flexibel vermogen nodig voor verduurzaming en betrouwbaarheid

6 september 2022
Zonder klimaatneutraal flexibel vermogen kan het energiesysteem niet volledig verduurzamen. We hebben klimaatneutraal flexibel vermogen om èn de klimaatdoelen te halen èn een betrouwbare voorziening zeker te stellen. Energie-Nederland steunt het flexmanifest van Natuur & Milieu. Het manifest is een
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op consultatie Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers

30 augustus 2022
Om de financiële weerbaarheid van energieleveranciers te vergroten gaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vanaf 1 oktober extra eisen stellen aan bedrijven die elektriciteit of gas leveren aan consumenten. De ‘Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op consultatie Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse

29 augustus 2022
Het ministerie van EZK heeft een consultatie gehouden over Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse. Energie-Nederland is blij te zien dat er op korte termijn een regeling wordt opengesteld voor de opschaling van waterstofproductie via elektrolyse. Door nu de eerste projecten
Lees verder

Scope van nieuwe Europese netcode over vraagrespons moet worden verduidelijkt

15 augustus 2022
Energie-Nederland heeft een reactie gestuurd op de consultatie door ACER over concept kaderrichtsnoeren voor vraagrespons. Deze richtsnoeren zijn de opmaat voor een nieuwe Europese netcode. Vraagrespons wordt steeds belangrijker in de transitie naar een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening. Toch is onduidelijk wat
Lees verder

Goede werking termijnmarkt is een belangrijk criterium bij herziening biedzones

1 augustus 2022
Verbetering in de allocatie van grenscapaciteit is mogelijk Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op een consultatie van ACER over de ontwikkeling van de termijnmarkten op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Energie-Nederland is blij dat ACER aandacht vraagt voor de werking van
Lees verder

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder