Belangrijke commissie debatten in de Tweede Kamer

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over een aantal belangrijke onderwerpen
Tijdens het commissiedebat Gasmarkt en Leveringszekerheid zal het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) besproken worden. Energie-Nederland benadrukt dat goede samenwerking met de sector belangrijk is voor de verdere concretisering van het BH-G. Daarnaast komen bedrijven door de stijgende prijzen in liquiditeitsproblemen en roept Energie-Nederland het kabinet op deze problemen serieus te nemen en na te denken over compensatie. Omdat andere Europese landen getroffen sectoren wel ondersteunen, ontstaat er een ongelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven.

Tijdens het commissiedebat Gebouwde Omgeving zijn betaalbaarheid en snelheid belangrijke speerpunten. Het concretiseren van het Nationaal Isolatieprogramma voor 2,5 miljoen woningen tot 2030 is daarvan een goed voorbeeld. Daarnaast pleit Energie-Nederland voor een inkomensafhankelijke vermindering van de energiebelasting om zo de burgers die dat het meest nodig hebben te helpen.

In de hoorzitting Elektriciteitsnet gaat het over de grootste uitdaging voor het slagen van de energietransitie: gebrek aan netcapaciteit. Elektrificatie is een belangrijk element van de transitie, verduurzaming van de industrie wordt nu ernstig belemmerd.

Gerelateerd nieuws