Energie-Nederland is blij met plan van GroenLinks en PvdA voor compensatie van de energierekening maar pleit voor een inkomensafhankelijke energiebelastingvermindering

Op 6 september presenteerden GroenLinks en PvdA een sympathiek plan voor de compensatie van de hoge energierekening tijdens het televisieprogramma Op1. Het voorstel betreft een maximumprijs voor het gemiddelde energiegebruik van een huishouden. Gebruikt een huishouden meer dan het gemiddelde, dan geldt het normale (markt)tarief. De leverancier krijgt het verschil tussen de marktprijs en de maximumprijs vanuit de overheid vergoed.

Energie-Nederland pleit al langer voor een breed pakket aan compenserende maatregelen en is blij met de aandacht en concrete suggesties die politieke partijen hebben voor dit belangrijke onderwerp. Zonder gerichte maatregelen raken grote groepen huishoudens alsnog in de financiële problemen.

Voorkeur Energie-Nederland ligt bij inkomensafhankelijke belastingkorting

De voorkeur van Energie-Nederland gaat echter uit naar een directe inkomensafhankelijke compensatie via de energierekening. Het liefst door aan de knoppen van de energiebelasting te draaien. Dit is de meest efficiënte route omdat dit een al bestaande geldstroom is via de energieleveranciers en zij dit redelijk eenvoudig in hun factuursysteem kunnen verwerken. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de overheid vaststelt welke inkomensgroepen voor ondersteuning in aanmerking komen en de energieleveranciers informeren voor welke adressen dit het geval is. Met deze voorgestelde compensatie is het ook mogelijk om het voorschotbedrag (bij een gemiddeld verbruik) van 400 euro naar 240 euro terug te brengen. Maar dan gericht op de inkomensgroepen die dit het meeste nodig hebben.

Energie-Nederland heeft nog niet alle details over het plan van GroenLinks en PvdA ontvangen, en vooralsnog is het onduidelijk hoe de energieleveranciers voor het verschil tussen de marktprijs en de maximumprijs gecompenseerd zullen worden. Gezien de situatie op de markt en de positie van leveranciers moet dit gelijktijdig gebeuren. Anders komen energieleveranciers in de financiële problemen. Het failliet gaan van energieleveranciers, met een mogelijk domino-effect naar andere leveranciers, zal verstrekkende gevolgen hebben waarvan de consequenties op dit moment niet te overzien zijn.

Haast in de besluitvorming is geboden

Welke compensatie-route er uiteindelijk ook wordt gekozen, de administratieve impact op de factureringssystemen van de energieleveranciers is groot. Daarom is het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de gekozen route. De door Energie-Nederland voorgestelde oplossing van een inkomensafhankelijke vermindering van de energiebelasting kan bij snelle besluitvorming op 1 januari 2023 ingaan.

Indien de politiek deze optie zou wensen, zijn wij bereid te onderzoeken of dit kan per 1 januari 2024. Dat heeft er met name mee te maken dat voor elke individuele verbruiker moet worden vastgesteld wat het verschil tussen is tussen het ingestelde prijsplafond en de prijs in het lopende contract. Die prijs is voor elke klant anders, afhankelijk van het moment van afsluiten van het contract. En daarmee is de compensatie voor elke klant anders. Dit is zowel voor de overheid als de leverancier een lastig te implementeren proces.

Energiebranche: provincies kunnen het verschil maken in energietransitie

14 maart 2023
Eén van de belangrijkste uitdagingen in deze tijd is het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame bronnen. Er moet een robuust energiesysteem komen waarin Nederland zo veel mogelijk energie zelf opwekt. Provincies spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben niet
Lees verder

Position paper ACER: Energie-Nederland bezorgd over toename van complexe regels

13 maart 2023
Vandaag presenteert ACER – het Europese Agentschap voor de samenwerking tussen toezichthouders – een position paper over de ontwikkeling van de Europese termijnmarkt voor de handel in elektriciteit. Energie-Nederland is positief over het idee in dit position paper dat landelijke
Lees verder

Energie-Nederland juicht het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector toe

7 maart 2023
Fotograaf: Dirk Hol   Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. Op 6 maart 2023 werd het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Energie-Nederland is medeondertekenaar
Lees verder

De toezichthouder ACM concludeert dat de tarieven die gehanteerd worden in door energieleveranciers redelijk zijn

1 maart 2023
De toezichthouder ACM concludeert dat de tarieven die gehanteerd worden door energieleveranciers redelijk zijn. De ACM heeft begin dit jaar bij drie grote energiebedrijven onderzoek gedaan naar hoe de tarieven tot stand komen, en of deze in verhouding tot de
Lees verder

Reactie Energie-Nederland en NVDE op consultatie inframarginale elektriciteitsheffing

17 februari 2023
Energie-Nederland heeft samen met de NVDE een reactie ingediend op de consultatie van de conceptwet inframarginale elektriciteitsheffing. Beide verenigingen staan achter het idee dat kwetsbare groepen door de overheid gecompenseerd worden voor de hoge energieprijzen. Echter, het inzetten van een
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland op consultatie herziening elektriciteitsmarkt door de Europese Commissie

16 februari 2023
Samen met de NVDE, Holland Solar en NWEA heeft Energie-Nederland een reactie ingediend naar aanleiding van een consultatie door de Europese Commissie over de herziening van de elektriciteitsmarkt. Daarin wordt door deze organisaties een aantal belangrijke zaken benoemd: Consumenten best
Lees verder

RVO: circa 900 miljoen euro aangevraagd voor prijsplafond in januari

19 januari 2023
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft berekend dat 6 miljoen huishoudens en kleine ondernemingen profiteren van het prijsplafond dat per 1 januari 2023 geldt. Dat is 70% van alle huishoudens in Nederland. In totaal hebben 62 leveranciers voor de
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling

18 januari 2023
Gisteren was de eerste termijn van de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling. Energie-Nederland steunt het wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling. Daarnaast zien we een aantal punten waar verbetering van het wetsvoorstel en
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op beleidsregel opzegvergoeding 2023

17 januari 2023
Energie-Nederland is verheugd dat ACM voorstelt de redelijke opzegvergoeding – bij het voortijdig verbreken van een contract met een vaste looptijd (contractbreuk) – op een meer marktconforme wijze vast te stellen. De risico’s van energieleveranciers in de huidige marktomstandigheden nemen
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op consultatie waterstofkwaliteit

12 januari 2023
In de komende jaren wordt in Nederland een waterstofnetwerk gecreëerd tussen de vijf grote industriële clusters. Waterstof kan als vervanger dienen van voor aardgas. Een belangrijke keuze die gemaakt moet worden gaat over de minimale kwaliteit in het netwerk. Dat
Lees verder

Fijne feestdagen namens Energie-Nederland

23 december 2022
Het team van Energie-Nederland wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Lees verder

Verplicht opvragen van meterstand van ‘domme’ meters per 1 januari

22 december 2022
Energie-Nederland gaat graag in gesprek met ACM over hun verzoek aan energieleveranciers om de meterstanden van klanten die geen slimme meter hebben, actief op te vragen bij tussentijdse prijs- en tariefswijzigingen, ook die per 1 januari aanstaande. Energie-Nederland begrijpt de
Lees verder