Energie-Nederland is positief over compensatiepakket energierekening

Komende weken meer duidelijkheid over gevolgen voor klanten

Energie-Nederland is positief gestemd over het compensatiepakket, dat op onderdelen mede door de sector is voorbereid. De sector heeft de afgelopen tijd intensief en constructief overleg gevoerd met de betrokken ministeries. Het belangrijkste is dat kwetsbare huishoudens en een deel van het MKB worden geholpen om de winter door te komen en financiële problemen (zoveel mogelijk) te vermijden. Het pakket bestaat uit vier onderdelen: een prijsplafond voor een basisverbruik, het voorkomen van onnodige afsluitingen, een noodfonds en het stroomlijnen van het hulpaanbod bij betalingsachterstanden.

Betaalbaarheid van de energierekening is onze topprioriteit. Daarom zijn we blij met het compensatiepakket dat vandaag door het kabinet is gepresenteerd. We zijn in gesprek over de verdere uitwerking van het pakket. Nu is het zaak dat snel duidelijk wordt wat dit betekent voor de portemonnee van individuele huishoudens”, zegt Cora van Nieuwenhuizen, Voorzitter Energie-Nederland.

Invulling prijsplafond en bijbehorende volume nog niet definitief

Er moeten nog veel details van het pakket worden ingevuld, door overheid en energieleveranciers. Zo is de door het kabinet genoemde invulling van het prijsplafond (dat per 1 januari 2023 wordt ingevoerd) en het bijbehorende volume nog niet definitief. Dat betekent dat wij nu niets kunnen zeggen over de gevolgen voor huishoudens en de energieleveranciers. Individuele energieleveranciers kunnen dus nog geen vragen beantwoorden over wat de exacte gevolgen zijn voor de energierekening van huishoudens. Naar verwachting is er in de loop van oktober meer duidelijk, en wellicht voor sommige onderdelen van het pakket later in het jaar. Dit is onder andere afhankelijk van de verdere uitwerking van de ministeries van EZK, SZW en Financiën en het besluit dat de energieministers naar verwachting eind september nemen over de prijsmaatregelen die de Europese Commissie heeft voorgesteld.

Compensatie

Het is belangrijk dat het compensatiepakket in samenhang en als geheel wordt gezien. Het prijsplafond is leidend om de rekening betaalbaarder te maken voor het basisverbruik van energie.  Energie-Nederland verwacht dat hiermee minder mensen in de problemen komen. Voor de mensen die ondanks de compensatie toch in de problemen komen, is er een noodfonds beschikbaar. Zolang mensen in goed overleg blijven met hun energieleverancier (over bijvoorbeeld een betalingsregeling of schuldhulp) zullen de leveranciers geen energiecontracten opzeggen, om te voorkomen dat mensen afgesloten worden.

De komende dagen en weken gaan de leveranciers samen met het kabinet de verschillende onderdelen van het pakket verder uitwerken. Dan komt eveneens de verlaging van de termijnbedragen in november en december ter sprake. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over het aanbieden van vaste prijscontracten in 2023, hierover zijn we nog in gesprek.

Gerelateerd nieuws