Energie-Nederland is positief over compensatiepakket energierekening

Komende weken meer duidelijkheid over gevolgen voor klanten

Energie-Nederland is positief gestemd over het compensatiepakket, dat op onderdelen mede door de sector is voorbereid. De sector heeft de afgelopen tijd intensief en constructief overleg gevoerd met de betrokken ministeries. Het belangrijkste is dat kwetsbare huishoudens en een deel van het MKB worden geholpen om de winter door te komen en financiële problemen (zoveel mogelijk) te vermijden. Het pakket bestaat uit vier onderdelen: een prijsplafond voor een basisverbruik, het voorkomen van onnodige afsluitingen, een noodfonds en het stroomlijnen van het hulpaanbod bij betalingsachterstanden.

Betaalbaarheid van de energierekening is onze topprioriteit. Daarom zijn we blij met het compensatiepakket dat vandaag door het kabinet is gepresenteerd. We zijn in gesprek over de verdere uitwerking van het pakket. Nu is het zaak dat snel duidelijk wordt wat dit betekent voor de portemonnee van individuele huishoudens”, zegt Cora van Nieuwenhuizen, Voorzitter Energie-Nederland.

Invulling prijsplafond en bijbehorende volume nog niet definitief

Er moeten nog veel details van het pakket worden ingevuld, door overheid en energieleveranciers. Zo is de door het kabinet genoemde invulling van het prijsplafond (dat per 1 januari 2023 wordt ingevoerd) en het bijbehorende volume nog niet definitief. Dat betekent dat wij nu niets kunnen zeggen over de gevolgen voor huishoudens en de energieleveranciers. Individuele energieleveranciers kunnen dus nog geen vragen beantwoorden over wat de exacte gevolgen zijn voor de energierekening van huishoudens. Naar verwachting is er in de loop van oktober meer duidelijk, en wellicht voor sommige onderdelen van het pakket later in het jaar. Dit is onder andere afhankelijk van de verdere uitwerking van de ministeries van EZK, SZW en Financiën en het besluit dat de energieministers naar verwachting eind september nemen over de prijsmaatregelen die de Europese Commissie heeft voorgesteld.

Compensatie

Het is belangrijk dat het compensatiepakket in samenhang en als geheel wordt gezien. Het prijsplafond is leidend om de rekening betaalbaarder te maken voor het basisverbruik van energie.  Energie-Nederland verwacht dat hiermee minder mensen in de problemen komen. Voor de mensen die ondanks de compensatie toch in de problemen komen, is er een noodfonds beschikbaar. Zolang mensen in goed overleg blijven met hun energieleverancier (over bijvoorbeeld een betalingsregeling of schuldhulp) zullen de leveranciers geen energiecontracten opzeggen, om te voorkomen dat mensen afgesloten worden.

De komende dagen en weken gaan de leveranciers samen met het kabinet de verschillende onderdelen van het pakket verder uitwerken. Dan komt eveneens de verlaging van de termijnbedragen in november en december ter sprake. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over het aanbieden van vaste prijscontracten in 2023, hierover zijn we nog in gesprek.

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

9 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

4 oktober 2022
Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen. “We
Lees verder