Energie-Nederland is positief over compensatiepakket energierekening

Komende weken meer duidelijkheid over gevolgen voor klanten

Energie-Nederland is positief gestemd over het compensatiepakket, dat op onderdelen mede door de sector is voorbereid. De sector heeft de afgelopen tijd intensief en constructief overleg gevoerd met de betrokken ministeries. Het belangrijkste is dat kwetsbare huishoudens en een deel van het MKB worden geholpen om de winter door te komen en financiële problemen (zoveel mogelijk) te vermijden. Het pakket bestaat uit vier onderdelen: een prijsplafond voor een basisverbruik, het voorkomen van onnodige afsluitingen, een noodfonds en het stroomlijnen van het hulpaanbod bij betalingsachterstanden.

Betaalbaarheid van de energierekening is onze topprioriteit. Daarom zijn we blij met het compensatiepakket dat vandaag door het kabinet is gepresenteerd. We zijn in gesprek over de verdere uitwerking van het pakket. Nu is het zaak dat snel duidelijk wordt wat dit betekent voor de portemonnee van individuele huishoudens”, zegt Cora van Nieuwenhuizen, Voorzitter Energie-Nederland.

Invulling prijsplafond en bijbehorende volume nog niet definitief

Er moeten nog veel details van het pakket worden ingevuld, door overheid en energieleveranciers. Zo is de door het kabinet genoemde invulling van het prijsplafond (dat per 1 januari 2023 wordt ingevoerd) en het bijbehorende volume nog niet definitief. Dat betekent dat wij nu niets kunnen zeggen over de gevolgen voor huishoudens en de energieleveranciers. Individuele energieleveranciers kunnen dus nog geen vragen beantwoorden over wat de exacte gevolgen zijn voor de energierekening van huishoudens. Naar verwachting is er in de loop van oktober meer duidelijk, en wellicht voor sommige onderdelen van het pakket later in het jaar. Dit is onder andere afhankelijk van de verdere uitwerking van de ministeries van EZK, SZW en Financiën en het besluit dat de energieministers naar verwachting eind september nemen over de prijsmaatregelen die de Europese Commissie heeft voorgesteld.

Compensatie

Het is belangrijk dat het compensatiepakket in samenhang en als geheel wordt gezien. Het prijsplafond is leidend om de rekening betaalbaarder te maken voor het basisverbruik van energie.  Energie-Nederland verwacht dat hiermee minder mensen in de problemen komen. Voor de mensen die ondanks de compensatie toch in de problemen komen, is er een noodfonds beschikbaar. Zolang mensen in goed overleg blijven met hun energieleverancier (over bijvoorbeeld een betalingsregeling of schuldhulp) zullen de leveranciers geen energiecontracten opzeggen, om te voorkomen dat mensen afgesloten worden.

De komende dagen en weken gaan de leveranciers samen met het kabinet de verschillende onderdelen van het pakket verder uitwerken. Dan komt eveneens de verlaging van de termijnbedragen in november en december ter sprake. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over het aanbieden van vaste prijscontracten in 2023, hierover zijn we nog in gesprek.

Belangrijke commissie debatten in de Tweede Kamer

15 september 2022
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over een aantal belangrijke onderwerpen Tijdens het commissiedebat Gasmarkt en Leveringszekerheid zal het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) besproken worden. Energie-Nederland benadrukt dat goede samenwerking met de sector belangrijk is voor de verdere concretisering van
Lees verder

Energie-Nederland is blij met plan van GroenLinks en PvdA voor compensatie van de energierekening maar pleit voor een inkomensafhankelijke energiebelastingvermindering

14 september 2022
Op 6 september presenteerden GroenLinks en PvdA een sympathiek plan voor de compensatie van de hoge energierekening tijdens het televisieprogramma Op1. Het voorstel betreft een maximumprijs voor het gemiddelde energiegebruik van een huishouden. Gebruikt een huishouden meer dan het gemiddelde,
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op NOS.nl artikel “Kabinet wil schulden overnemen van mensen die energie niet kunnen betalen”

12 september 2022
Wij begrijpen dat de hoge energieprijzen voor veel mensen zorgen met zich meebrengen. Daarom wordt er samen met overheid en energieleveranciers constructief samengewerkt aan oplossingen. Het kabinet en de energieleveranciers zijn in gesprek op welke wijze afsluitingen van energie deze
Lees verder

Energie-Nederland bezorgd over voorstellen van Europese Commissie voor interventie in de elektriciteitsmarkt

8 september 2022
Morgen, vrijdag 9 september zullen in een extra bijeenkomst van de Energieraad voorstellen besproken worden om in te grijpen in de elektriciteitsmarkt.  Energie-Nederland is bezorgd met name over het voorstel van de Europese Commissie voor de invoering van een plafond
Lees verder

Klimaatneutraal flexibel vermogen nodig voor verduurzaming en betrouwbaarheid

6 september 2022
Zonder klimaatneutraal flexibel vermogen kan het energiesysteem niet volledig verduurzamen. We hebben klimaatneutraal flexibel vermogen om èn de klimaatdoelen te halen èn een betrouwbare voorziening zeker te stellen. Energie-Nederland steunt het flexmanifest van Natuur & Milieu. Het manifest is een
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op consultatie Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers

30 augustus 2022
Om de financiële weerbaarheid van energieleveranciers te vergroten gaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vanaf 1 oktober extra eisen stellen aan bedrijven die elektriciteit of gas leveren aan consumenten. De ‘Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op consultatie Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse

29 augustus 2022
Het ministerie van EZK heeft een consultatie gehouden over Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse. Energie-Nederland is blij te zien dat er op korte termijn een regeling wordt opengesteld voor de opschaling van waterstofproductie via elektrolyse. Door nu de eerste projecten
Lees verder

Scope van nieuwe Europese netcode over vraagrespons moet worden verduidelijkt

15 augustus 2022
Energie-Nederland heeft een reactie gestuurd op de consultatie door ACER over concept kaderrichtsnoeren voor vraagrespons. Deze richtsnoeren zijn de opmaat voor een nieuwe Europese netcode. Vraagrespons wordt steeds belangrijker in de transitie naar een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening. Toch is onduidelijk wat
Lees verder

Goede werking termijnmarkt is een belangrijk criterium bij herziening biedzones

1 augustus 2022
Verbetering in de allocatie van grenscapaciteit is mogelijk Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op een consultatie van ACER over de ontwikkeling van de termijnmarkten op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Energie-Nederland is blij dat ACER aandacht vraagt voor de werking van
Lees verder

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder