Energie-Nederland juicht het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector toe

Fotograaf: Dirk Hol

 

Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. Op 6 maart 2023 werd het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Energie-Nederland is medeondertekenaar van het convenant, en juicht de ontwikkelingen die het convenant brengt toe.

In het convenant hebben de partijen afspraken gemaakt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) voor de komende vijf jaar. Doel van het convenant is om door samenwerking mogelijke problemen op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade gezamenlijk aan te pakken en te voorkomen.

Lees hier meer over het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector.

Gerelateerd nieuws