Het Expertteam heeft zijn eindrapport voor het energiesysteem 2050 aan minister Jetten overhandigd. “De elektriciteitsvoorziening is het motorblok van de energietransitie en moet in 2035...
Op maandag 13 maart werd het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) gepubliceerd. Dit onderzoek bevat voorstellen voor aanvullend normatief en prijsbeleid op nationaal niveau, zodat het kabinet...