Position paper ACER: Energie-Nederland bezorgd over toename van complexe regels

Vandaag presenteert ACER – het Europese Agentschap voor de samenwerking tussen toezichthouders – een position paper over de ontwikkeling van de Europese termijnmarkt voor de handel in elektriciteit.

Energie-Nederland is positief over het idee in dit position paper dat landelijke netbeheerders transportrechten, voor grensoverschrijdende capaciteit, toewijzen voor periodes langer dan één jaar. Tegelijkertijd is Energie-Nederland bezorgd dat er nieuwe, complexe regels worden ingevoerd voor de wijze waarop de grensoverschrijdende handel moet plaatsvinden. Zo stelt ACER namelijk voor om een virtuele Europese hub in te voeren waarbij TenneT als beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, transportrechten tussen de Nederlandse biedzone en deze hub moet gaan toewijzen. Dit kan in theorie werken, maar het zal het probleem van de geringe liquiditeit van de termijnmarkt niet wezenlijk verbeteren. Die liquiditeit wordt bepaald door de omvang van de markt en de marktstructuur in de Nederlandse biedzone en niet door de manier waarop grenscapaciteit wordt toegewezen.

Volgens Energie-Nederland is het belangrijk om het aspect van een liquiditeit van de termijnmarkten maar ook de handel die op de dag van levering plaatsvindt (intraday markt) mee te nemen in de lopende herziening van de biedzones. Een mogelijke splitsing van de Nederlandse biedzone zal de risico’s waar marktpartijen, en zeker ook productie uit wind en zon, aan bloot staan verhogen. Dit leidt tot hogere kosten voor consumenten.

Daarnaast roept Energie-Nederland ACER én de nationale toezichthouders op om aandacht te geven aan verbeteringen die binnen de huidige marktregels mogelijk zijn. Daarbij moet gedacht worden aan opening van de grensoverschrijdende intraday handel in het laatste uur voor levering, introductie van transportrechten op NorNed, meer transparantie rond de berekening van grenscapaciteit en de toepassing van grensoverschrijdende redispatch.

Gerelateerd nieuws