Energie-Nederland vernieuwt convenant met NVVK

Snel schuldenrust, slimme procedures rond schuldregelingen en lagere administratieve lasten: dat biedt het nieuwe convenant dat Vereniging Energie-Nederland namens haar leden afsloot met de NVVK. Juist in een periode dat de energieprijzen stijgen is dit een welkome stap voor financiële hulpverleners. 

Energie-Nederland tekende het nieuwe convenant vanmiddag tijdens de uitzending van NVVK Live, de talkshow van de NVVK. Voorzitter van Energie-Nederland Cora van Nieuwenhuizen en NVVK-voorzitter Marco Florijn zetten alle twee hun handtekening, waardoor het nieuwe convenant vanaf 1 april van kracht is.

Verhelderen afspraken

De energieleveranciers werken al vele jaren samen met schuldhulpverleners. Eerst in de vorm van individuele convenanten met gemeenten en sinds 2013 in een collectief convenant met de NVVK. “Dit document was aan herziening toe”, vertelt beleidsadviseur Irene Koole van de NVVK. “Ten eerste omdat we versnelling bereiken met de bereidheid van energieleveranciers om in principe meteen akkoord te gaan met voorstellen voor schuldregelingen. Ten tweede omdat we uitgebreidere afspraken wilden maken over schuldenrust. Het convenant voorziet daarin, want als de schuldhulpverlener laat weten dat hij een traject gestart is met een wanbetaler worden de incasso-activiteiten opgeschort. Met de nieuwe afspraken harmoniseren we het convenant met de energieleveranciers bovendien met andere convenanten, zoals ons convenant met de rijksoverheid en met de drinkwaterbedrijven.”

Steentje bijdragen

“Door de gestegen energieprijzen is het belang van het nieuwe convenant extra groot”, aldus Van Nieuwenhuizen, voorzitter Energie-Nederland. “We dragen graag ons steentje bij aan de maatschappelijk opgave in de omgang met problematische schulden en zullen met het nieuwe convenant mensen blijven helpen”.

Beperkt besteedbaar inkomen

Financiële hulpverleners lopen de laatste maanden tegen ingewikkelde situaties aan vanwege de gestegen energietarieven. Veel hulpvragers hebben een beperkt besteedbaar inkomen wat  het onmogelijk maakt de plotselinge prijsstijgingen te verwerken. Des te belangrijker is het dat met het nieuwe convenant maatwerk goed mogelijk is. Het gaat er tenslotte om dat de klant de eindstreep weet te halen.

‘We juichen ook uit dat oogpunt de komst van dit convenant toe’, reageert NVVK-voorzitter Marco Florijn. ‘Het is mooi dat de energieleveranciers zich, als een van de meest voorkomende schuldeisers, zo constructief opstellen en hun verantwoordelijkheid nemen. We hopen dat andere grote schuldeisers zich hierbij aansluiten.’

Einde bericht

 

Download:

Gazprom en Wingas niet langer lid Vereniging Energie-Nederland

25 februari 2022
In lijn met de algemene internationale maatregelen heeft het bestuur van Vereniging Energie-Nederland vanmorgen besloten het lidmaatschap van de Vereniging op te zeggen van Gazprom en Wingas. In de huidige situatie is hun deelname niet verenigbaar met de belangen van
Lees verder

Congestiemanagement: het elektriciteitsnet beter benutten

16 februari 2022
Wat is congestiemanagement? En waarom is het een essentieel onderdeel om het elektriciteitsnet beter te benutten en zo de energietransitie te versnellen? Achtergrond Er is beperkte transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. In grote delen van het land wordt geen duurzame productie
Lees verder

Naar een toekomstbestendige energiebelasting

10 februari 2022
Voor een effectieve en efficiënte energietransitie zijn financiering en de prijs van energie belangrijke randvoorwaarden. Zowel in Nederland als in Europa zijn de belasting en toeslagen op energie door de samenhang met de energietransitie en betaalbaarheid onderwerp van gesprek. In dit
Lees verder

Breed actieteam aan de slag met grootste knelpunten stroomnet

28 januari 2022
Bedrijfsleven, energiesector en overheden vragen minister om Stimuleringsprogramma om vaart te houden in energietransitie: Breed actieteam aan de slag met grootste knelpunten stroomnet Een brede coalitie* van 14 partijen- ondernemers, overheden en netbeheerders – wil de komende kabinetsperiode structurele oplossingen realiseren
Lees verder

Versnellen van elektrificatie in de industrie is een topprioriteit

20 januari 2022
Vandaag is de Routekaart Elektrificatie toegelicht aan de Tweede Kamer. Het Coalitieakkoord zet fors in op het stimuleren van het aanbod hernieuwbare energie. Het is belangrijk om de vraag naar duurzame elektriciteit ook te vergroten, zodat investeren in duurzame opwek
Lees verder

Fijne feestdagen namens Energie-Nederland

23 december 2021
Het team van Energie-Nederland wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Lees verder

Hogere warmtetarieven in 2022 door hogere energieprijzen

23 december 2021
Op 23 december 2021 maakte ACM de maximum warmtetarieven voor het jaar 2022 bekend. Energie-Nederland licht in dit artikel toe hoe de warmtetarieven tot stand komen. In Nederland is zo’n 5% van de huishoudens aangesloten op een warmtenet. Veel van
Lees verder

Voorstel maatregelen voor een robuuste retailmarkt

22 december 2021
De prijzen voor energie zijn de afgelopen tijd flink gestegen. De hoge prijzen op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit zijn een uitdaging voor energieleveranciers. In het geval van een (aanhoudende) koude winterperiode in combinatie met de huidige prijspieken op
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op coalitieakkoord

16 december 2021
Het coalitieakkoord is ambitieus. Nederland wil koploper zijn in Europa bij het tegengaan van de opwarming van de aarde en heeft daarvoor stevige doelen gesteld; vóór 2030 een minimale CO2-reductie van 55%. Ze richt haar beleid zelfs op 60% reductie
Lees verder

Energie-Nederland en de ACM maken afspraken over energiecontracten met dynamische prijzen

15 december 2021
Vereniging Energie-Nederland heeft samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) afspraken gemaakt over leveringsovereenkomsten met dynamische prijzen. Deze afspraken zijn opgenomen in een aanvullende verklaring bij de Gedragscode Consument en Energieleverancier en gaan over de manier waarop energieleveranciers klanten
Lees verder

Ambitieuze klimaatplannen van RES’en lijken haalbaar

9 december 2021
Het Nationaal Programma RES geeft in de “foto” die zij vandaag publiceert een duidelijk beeld van waar de energieregio’s staan in het proces naar 2030. Maatschappelijke partners, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen hebben de afgelopen jaren veel werk verricht binnen
Lees verder

Daling CO2-uitstoot door toename inzet biomassa voor energietoepassingen

9 december 2021
Biomassa speelt een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelen; het draagt bij aan een daling van de inzet van kolen én een daling van de totale CO2-uitstoot voor het opwekken van elektricteit. Het is een belangrijke bron van
Lees verder