Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen.

“We hebben hard toegewerkt naar dit moment. Het is belangrijk dat we huishoudens en andere kleinverbruikers nu duidelijkheid kunnen geven over wat het prijsplafond betekent voor hun portemonnee. De leveranciers kunnen nu aan de slag zodat de effecten van het prijsplafond rechtstreeks bij de huishoudens en andere kleinverbruikers terecht komen”, Cora van Nieuwenhuizen, Voorzitter Energie-Nederland.

Invulling prijsplafond

Het Kabinet maakt bekend dat vanaf januari voor gas een maximumprijs van €1,45 per m3 (tot maximaal 1.200 m3 per jaar) en voor elektriciteit €0,40 per kWh (tot maximaal 2.900 kWh per jaar) geldt. Bij verbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers (zzp’ers, kleine mkb’ers, verenigingen, enz.) de met de leverancier overeengekomen contractprijs, die verschilt per leverancier en per contract. De ontwikkelingen op de groothandelsmarkt zorgen ervoor dat de contractprijzen ook de komende tijd met regelmaat zullen moeten worden aangepast. ACM blijft de contractprijzen toetsen op redelijkheid.

Het volume voor basisverbruik van elektriciteit is naar boven bijgesteld ten opzichte van de eerdere plannen, hierdoor profiteren ook kleinverbruikers die van het gas af zijn of elektrisch rijden van het prijsplafond. Het prijsplafond gaat ook gelden voor een groot deel van de kleinverbruikers die warmte gebruiken. Het prijsplafond en bijbehorend volume wordt daar nog voor vastgesteld door de ACM.

In november en december dit jaar ontvangen kleinverbruikers via de energieleveranciers een tijdelijke tegemoetkoming van €190 per maand als korting op de energierekening.

Betrokkenheid sector

Energie-Nederland, dat meer dan 90% van de energiebedrijven vertegenwoordigt, heeft de afgelopen periode intensief en constructief overleg gevoerd met de betrokken ministeries. Om ervoor te zorgen dat energieleveranciers hun systemen tijdig kunnen aanpassen is verdere uitwerking nodig. We zijn hierover met de betrokken ministeries in gesprek.

Daarnaast nemen energieleveranciers natuurlijk ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, om kleinverbruikers te helpen met het betalen van de energierekening. Zo helpen energieleveranciers hun klanten met tips om energie te besparen, heeft een aantal leveranciers in maart dit jaar een actieplan tegen energiearmoede ontwikkeld en werkt de sector al jaren nauw samen met schuldhulpverleners. Ook heeft Energie-Nederland dit voorjaar het convenant met de NVVK vernieuwd, waardoor maatwerk in hulpregelingen beter mogelijk is.

Energie-intensief MKB

De hoge energieprijzen hebben ook grote gevolgen voor het energie-intensieve MKB. Energie-Nederland onderschrijft het belang ervan dat de betrokken ministeries samen met RVO en overige betrokken partijen aan de uitwerking van een regeling voor dit deel van het MKB werken.

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

9 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

25 oktober 2022
Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

20 oktober 2022
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

20 oktober 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder

Europese Commissie besluit in te grijpen in de elektriciteitsmarkt  

30 september 2022
Vandaag is door de Europese Energieraad besloten om een plafond te zetten op de marktinkomsten, die behaald worden door energiebedrijven die energie opwekken tegen lage variabele kosten. Dit wordt een plafond op “inframarginale inkomsten” genoemd. Dat betekent dat inkomsten die
Lees verder