Europese Commissie besluit in te grijpen in de elektriciteitsmarkt  

Vandaag is door de Europese Energieraad besloten om een plafond te zetten op de marktinkomsten, die behaald worden door energiebedrijven die energie opwekken tegen lage variabele kosten. Dit wordt een plafond op “inframarginale inkomsten” genoemd. Dat betekent dat inkomsten die hoger zijn dan €180/MWh worden afgeroomd, in de periode van 1 december tot en met 30 juni 2023. Lidstaten hebben de vrijheid om te bepalen hoe zij uitvoering geven aan het plafond, zodat de nationale omstandigheden en maatregelen in acht gehouden kunnen worden. De opbrengsten van dit plafond moeten worden gebruikt om kwetsbare huishoudens en bedrijven te beschermen.

Energie-Nederland heeft begrip voor de wens om in te grijpen in de elektriciteitsmarkt. Het is noodzakelijk dat kwetsbare huishoudens en bedrijven zo snel mogelijk hulp krijgen. We zijn wel bezorgd over de complexiteit en risico’s van een plafond op inframarginale inkomsten. Tegelijkertijd werken we graag mee aan een haalbare implementatie van deze maatregel.

Energie-Nederland ziet diverse mogelijkheden om kwetsbare huishoudens en bedrijven voor de lange termijn te helpen, zonder dat marktingrijpen nodig is. Het versnellen van de energietransitie is daarin cruciaal: het verhogen van het aanbod van hernieuwbare energie, het verlagen van de energievraag via energiebesparing en versterking van de transportinfrastructuur. De investeringskracht van bedrijven die in de energietransitie actief zijn, moet daarbij in stand blijven.

Gerelateerd nieuws