Energie-Nederland verwelkomt definitief prijsplafond

Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het prijsplafond voor een basisverbruik per 1 januari 2023 ingevuld gaat worden. Energie-Nederland is blij met dit besluit; het is hard nodig om huishoudens en andere kleinverbruikers te beschermen tegen de hoge energieprijzen.

“We hebben hard toegewerkt naar dit moment. Het is belangrijk dat we huishoudens en andere kleinverbruikers nu duidelijkheid kunnen geven over wat het prijsplafond betekent voor hun portemonnee. De leveranciers kunnen nu aan de slag zodat de effecten van het prijsplafond rechtstreeks bij de huishoudens en andere kleinverbruikers terecht komen”, Cora van Nieuwenhuizen, Voorzitter Energie-Nederland.

Invulling prijsplafond

Het Kabinet maakt bekend dat vanaf januari voor gas een maximumprijs van €1,45 per m3 (tot maximaal 1.200 m3 per jaar) en voor elektriciteit €0,40 per kWh (tot maximaal 2.900 kWh per jaar) geldt. Bij verbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers (zzp’ers, kleine mkb’ers, verenigingen, enz.) de met de leverancier overeengekomen contractprijs, die verschilt per leverancier en per contract. De ontwikkelingen op de groothandelsmarkt zorgen ervoor dat de contractprijzen ook de komende tijd met regelmaat zullen moeten worden aangepast. ACM blijft de contractprijzen toetsen op redelijkheid.

Het volume voor basisverbruik van elektriciteit is naar boven bijgesteld ten opzichte van de eerdere plannen, hierdoor profiteren ook kleinverbruikers die van het gas af zijn of elektrisch rijden van het prijsplafond. Het prijsplafond gaat ook gelden voor een groot deel van de kleinverbruikers die warmte gebruiken. Het prijsplafond en bijbehorend volume wordt daar nog voor vastgesteld door de ACM.

In november en december dit jaar ontvangen kleinverbruikers via de energieleveranciers een tijdelijke tegemoetkoming van €190 per maand als korting op de energierekening.

Betrokkenheid sector

Energie-Nederland, dat meer dan 90% van de energiebedrijven vertegenwoordigt, heeft de afgelopen periode intensief en constructief overleg gevoerd met de betrokken ministeries. Om ervoor te zorgen dat energieleveranciers hun systemen tijdig kunnen aanpassen is verdere uitwerking nodig. We zijn hierover met de betrokken ministeries in gesprek.

Daarnaast nemen energieleveranciers natuurlijk ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, om kleinverbruikers te helpen met het betalen van de energierekening. Zo helpen energieleveranciers hun klanten met tips om energie te besparen, heeft een aantal leveranciers in maart dit jaar een actieplan tegen energiearmoede ontwikkeld en werkt de sector al jaren nauw samen met schuldhulpverleners. Ook heeft Energie-Nederland dit voorjaar het convenant met de NVVK vernieuwd, waardoor maatwerk in hulpregelingen beter mogelijk is.

Energie-intensief MKB

De hoge energieprijzen hebben ook grote gevolgen voor het energie-intensieve MKB. Energie-Nederland onderschrijft het belang ervan dat de betrokken ministeries samen met RVO en overige betrokken partijen aan de uitwerking van een regeling voor dit deel van het MKB werken.

RVO: circa 900 miljoen euro aangevraagd voor prijsplafond in januari

19 januari 2023
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft berekend dat 6 miljoen huishoudens en kleine ondernemingen profiteren van het prijsplafond dat per 1 januari 2023 geldt. Dat is 70% van alle huishoudens in Nederland. In totaal hebben 62 leveranciers voor de
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling

18 januari 2023
Gisteren was de eerste termijn van de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling. Energie-Nederland steunt het wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling. Daarnaast zien we een aantal punten waar verbetering van het wetsvoorstel en
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op beleidsregel opzegvergoeding 2023

17 januari 2023
Energie-Nederland is verheugd dat ACM voorstelt de redelijke opzegvergoeding – bij het voortijdig verbreken van een contract met een vaste looptijd (contractbreuk) – op een meer marktconforme wijze vast te stellen. De risico’s van energieleveranciers in de huidige marktomstandigheden nemen
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op consultatie waterstofkwaliteit

12 januari 2023
In de komende jaren wordt in Nederland een waterstofnetwerk gecreëerd tussen de vijf grote industriële clusters. Waterstof kan als vervanger dienen van voor aardgas. Een belangrijke keuze die gemaakt moet worden gaat over de minimale kwaliteit in het netwerk. Dat
Lees verder

Fijne feestdagen namens Energie-Nederland

23 december 2022
Het team van Energie-Nederland wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Lees verder

Verplicht opvragen van meterstand van ‘domme’ meters per 1 januari

22 december 2022
Energie-Nederland gaat graag in gesprek met ACM over hun verzoek aan energieleveranciers om de meterstanden van klanten die geen slimme meter hebben, actief op te vragen bij tussentijdse prijs- en tariefswijzigingen, ook die per 1 januari aanstaande. Energie-Nederland begrijpt de
Lees verder

Landelijk Actieplan Netcongestie: een goed begin, maar niet genoeg om doelstellingen 2030 te halen

20 december 2022
De gebruikers van het elektriciteitsnet, vertegenwoordigd door VEMW en Energie-Nederland, zijn blij dat er een Plan van Aanpak Netcongestie (LAN) is gepresenteerd. Onder leiding van Ben Voorhorst zijn belangrijke maatregelen in kaart gebracht die eraan bijdragen dat de capaciteitsproblemen op
Lees verder
Nationaal Debat Duurzame Energie

Europees plafond op gasprijs: energiebedrijven vrezen voor leveringsproblemen doordat LNG tankers EU voorbij varen

20 december 2022
De Energie Raad heeft gisteren een politiek akkoord bereikt over een marktcorrectie-mechanisme, ofwel een “dynamisch prijsplafond” vanaf 180€/MWh op de Europese groothandelsmarkt voor gas. Energie-Nederland is teleurgesteld in het besluit. Het lost niet de fundamentele problemen op. Hierbij kort de feiten:  De
Lees verder

Europese oproep voor extra bescherming en hulp aan klanten deze winter

12 december 2022
De Europese Commissie roept in een gezamenlijke verklaring met een groot aantal Europese brancheorganisaties – die de belangen van o.a. energieleveranciers vertegenwoordigen -, de Europese energietoezichthouders en de Europese consumentenorganisatie, de energieleveranciers op om klanten deze winter maximaal te helpen.
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt invoering prijsplafond per 1 januari 2023

9 december 2022
Het kabinet heeft een subsidieregeling vastgesteld die een tijdelijk prijsplafond voor elektriciteit en gas per 1 januari 2023 mogelijk maakt. Voorzitter van branchevereniging Energie-Nederland Cora van Nieuwenhuizen: “wij zijn blij dat het is gelukt om het prijsplafond op 1 januari
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland voor waterstof & groen gas debat Tweede Kamer

8 december 2022
Nederland moet in sneltreinvaart haar aardgasverbruik verminderen, om zo tegelijkertijd de klimaatcrisis en de afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Groene en blauwe waterstof en groen gas bieden daartoe een belangrijke oplossing. Over deze onderwerpen debatteert de Tweede Kamer vandaag met
Lees verder

Geen onnodige eisen aan regelsnelheid opslag

6 december 2022
Energie-Nederland heeft bezwaar aangetekend tegen het codebesluit van ACM om de aansluitvoorwaarden aan te passen. Eén van de wijzigingen is dat er grenzen worden gesteld aan de op- en afregelsnelheid van elektriciteitsopslageenheden. Naar de mening van Energie-Nederland is die beperking
Lees verder