Energiebesparing wordt aangejaagd met Nationaal Isolatieprogramma

Op 2 april is een landelijke campagne gestart om huishoudens en ondernemers met praktische besparingstips te stimuleren om op korte termijn energie te besparen. Specifiek voor het isoleren van woningen helpt het kabinet met het Nationaal Isolatieprogramma. Het programma is er primair op gericht om slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen snel en slim te isoleren. Het doel is dat uiterlijk in 2030, 2,5 miljoen woningen zijn aangepakt.

Energie-Nederland is blij met dit ambitieuze programma, waar de komende jaren € 4 miljard voor beschikbaar is gesteld. Goede woningisolatie is nodig om de klimaatdoelen te halen en kan de energierekening van veel huishoudens omlaag brengen. Energie-Nederland heeft de afgelopen jaren steeds gepleit voor zo’n programma, onder meer met diverse Tweede Kamerleden in het Manifest Nationaal Isolatieprogramma en in een coalitie o.l.v. Natuur & Milieu.

Het Nationaal Isolatieprogramma is een mooie mix van individuele en collectieve/gebiedsgerichte aanpakken, met een instrumentenmix van stimuleren/subsidiëren en normeren. Voor elk wat wils!

Gerelateerd nieuws