Uitwisselen energiedata efficiënter en transparanter door nieuwe governance

Om slimme energie-oplossingen te ontwikkelen die de energietransitie kunnen faciliteren, is het delen van data cruciaal. We hebben immers informatie nodig over waar, hoe en wanneer we onze energie gebruiken en opwekken. Informatie die ons vertelt hoe we het beste een bijdrage kunnen leveren aan een flexibel energiesysteem. Het goede nieuws: die data is er. En er komen meer en meer mogelijkheden bij, omdat steeds meer mensen slimme apparaten gaan gebruiken die hen helpen hun energiegebruik te optimaliseren.

Voor verbruikers van energie wordt het straks makkelijker om zelf te bepalen welke data zij met wie willen delen. Zonder dat zij zelf op zoek moeten naar hun gegevens, kunnen energieverbruikers gemakkelijk hun jaarverbruik laten uitlezen door hun installateur van zonnepanelen of kunnen zij de einddatum van hun energiecontract delen met een prijsvergelijker.

Met het uitwisselen van meer energiedata kunnen extra stappen gezet worden in de energietransitie. Om de privacy van gebruikers te kunnen blijven garanderen zijn nieuwe processen en afspraken over de toegankelijkheid van data en het delen ervan nodig. Daarom hebben alle partijen die betrokken (willen) zijn bij energiedata een initiatief opgezet om het delen van deze data zo efficiënt en transparant mogelijk te maken. De initiatiefnemers zijn Netbeheer Nederland, Energie-Nederland, VMNed, Techniek Nederland en de prijsvergelijkers.

Dit heeft geresulteerd in een nieuwe governance voor de toegang tot en uitwisseling van gereguleerde energiedata. Dit bestaat uit het Marktfaciliteringsforum (MFF) en de ‘Beheerder Afsprakenstelsel’ (BAS). Deze nieuwe organisaties zijn vanaf 1 april actief.

De deelnemers aan het MFF maken duidelijke afspraken over welke energiedata gedeeld worden en op welke manier dat gebeurt. Ook maken zij afspraken over welke data niet gedeeld kan worden, zodat privacy gegarandeerd is. De afspraken in het MFF zorgen ervoor dat energiedata op een eenvoudige manier beschikbaar komt en zo ook echt kan worden gebruikt om slimmer met energie om te gaan. Het BAS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de genomen afspraken en het toezicht daarop.

Meer informatie via www.mffbas.nl.

Gerelateerd nieuws