Europese oproep voor extra bescherming en hulp aan klanten deze winter

De Europese Commissie roept in een gezamenlijke verklaring met een groot aantal Europese brancheorganisaties – die de belangen van o.a. energieleveranciers vertegenwoordigen -, de Europese energietoezichthouders en de Europese consumentenorganisatie, de energieleveranciers op om klanten deze winter maximaal te helpen. Naast de vaak per land al geldende extra maatregelen, wordt specifiek opgeroepen om bescherming en hulp te bieden, zeker tot eind maart 2023.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de daaruit volgende sancties zijn de energieprijzen historisch hoog. Huishoudens die normaliter geen moeite hadden om de maandelijkse energierekening te betalen, staan nu vaak voor een uitdaging. Echter ook voor energieleveranciers zijn het bijzondere omstandigheden waardoor hulp aan klanten beperkt kan zijn om het in de problemen komen van leveranciers te voorkomen.

De ondertekenaars benoemen een viertal adviezen:

  1. Tref betalingsregelingen, met duidelijke spelregels en toelichting als dit nodig is. Het is belangrijk dat alle relevante organisaties, zoals sociale diensten, consumentenorganisaties en energieleveranciers, consumenten de nodige ondersteuning bieden.
  2. Voorkom zoveel mogelijk dat mensen van gas/elektriciteit afgesloten worden, zeker tot eind maart 23.
  3. Voorkom eenzijdige wijzigingen van vaste contracten die ongunstig zijn voor consumenten voordat ze aflopen. Zeker voor klanten waarvan mag worden aangenomen dat zij die moeite krijgen met het betalen van de energierekening.
  4. Voorzie de klant van heldere informatie.

Nederlandse energieleveranciers lopen voorop

Energie-Nederland constateert dat de energieleveranciers in samenwerking met de overheid al afspraken hebben gemaakt en maatregelen hebben getroffen, waarmee aan deze oproep invulling wordt gegeven. Zo kent Nederland de 190 euro regeling en het prijsplafond, de aangescherpte afsluitregeling, de uitwerking van een noodfonds en de intensivering van vroegsignalering van betalingsachterstanden en schuldhulpverlening met de gemeenten. De Nederlandse energieleveranciers en overheid lopen hiermee voorop in Europa.

Ondertekening

De verklaring is ondertekend door de Europese Commissie, BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, de Europese koepelorganisatie van verbruikersorganisaties), de Council of European Energy Regulators (CEER, houdt toezicht op o.a. consumentenbescherming), Eurelectric (branchevereniging van de elektriciteitsindustrie), Eurogas (vertegenwoordigt de Europese gasgroothandels-, detailhandels- en distributiesectoren) en EU DSO Entity /E.DSO (de regionale netbeheerders).

Lees hier de verklaring.
Lees hier het bericht van de Europese Commissie.

Gerelateerd nieuws