Europese oproep voor extra bescherming en hulp aan klanten deze winter

De Europese Commissie roept in een gezamenlijke verklaring met een groot aantal Europese brancheorganisaties – die de belangen van o.a. energieleveranciers vertegenwoordigen -, de Europese energietoezichthouders en de Europese consumentenorganisatie, de energieleveranciers op om klanten deze winter maximaal te helpen. Naast de vaak per land al geldende extra maatregelen, wordt specifiek opgeroepen om bescherming en hulp te bieden, zeker tot eind maart 2023.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de daaruit volgende sancties zijn de energieprijzen historisch hoog. Huishoudens die normaliter geen moeite hadden om de maandelijkse energierekening te betalen, staan nu vaak voor een uitdaging. Echter ook voor energieleveranciers zijn het bijzondere omstandigheden waardoor hulp aan klanten beperkt kan zijn om het in de problemen komen van leveranciers te voorkomen.

De ondertekenaars benoemen een viertal adviezen:

  1. Tref betalingsregelingen, met duidelijke spelregels en toelichting als dit nodig is. Het is belangrijk dat alle relevante organisaties, zoals sociale diensten, consumentenorganisaties en energieleveranciers, consumenten de nodige ondersteuning bieden.
  2. Voorkom zoveel mogelijk dat mensen van gas/elektriciteit afgesloten worden, zeker tot eind maart 23.
  3. Voorkom eenzijdige wijzigingen van vaste contracten die ongunstig zijn voor consumenten voordat ze aflopen. Zeker voor klanten waarvan mag worden aangenomen dat zij die moeite krijgen met het betalen van de energierekening.
  4. Voorzie de klant van heldere informatie.

Nederlandse energieleveranciers lopen voorop

Energie-Nederland constateert dat de energieleveranciers in samenwerking met de overheid al afspraken hebben gemaakt en maatregelen hebben getroffen, waarmee aan deze oproep invulling wordt gegeven. Zo kent Nederland de 190 euro regeling en het prijsplafond, de aangescherpte afsluitregeling, de uitwerking van een noodfonds en de intensivering van vroegsignalering van betalingsachterstanden en schuldhulpverlening met de gemeenten. De Nederlandse energieleveranciers en overheid lopen hiermee voorop in Europa.

Ondertekening

De verklaring is ondertekend door de Europese Commissie, BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, de Europese koepelorganisatie van verbruikersorganisaties), de Council of European Energy Regulators (CEER, houdt toezicht op o.a. consumentenbescherming), Eurelectric (branchevereniging van de elektriciteitsindustrie), Eurogas (vertegenwoordigt de Europese gasgroothandels-, detailhandels- en distributiesectoren) en EU DSO Entity /E.DSO (de regionale netbeheerders).

De verklaring leest u hier
Het bericht van de Europese Commissie leest u hier

Energie-Nederland verwelkomt invoering prijsplafond per 1 januari 2023

9 december 2022
Het kabinet heeft een subsidieregeling vastgesteld die een tijdelijk prijsplafond voor elektriciteit en gas per 1 januari 2023 mogelijk maakt. Voorzitter van branchevereniging Energie-Nederland Cora van Nieuwenhuizen: “wij zijn blij dat het is gelukt om het prijsplafond op 1 januari
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland voor waterstof & groen gas debat Tweede Kamer

8 december 2022
Nederland moet in sneltreinvaart haar aardgasverbruik verminderen, om zo tegelijkertijd de klimaatcrisis en de afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Groene en blauwe waterstof en groen gas bieden daartoe een belangrijke oplossing. Over deze onderwerpen debatteert de Tweede Kamer vandaag met
Lees verder

Geen onnodige eisen aan regelsnelheid opslag

6 december 2022
Energie-Nederland heeft bezwaar aangetekend tegen het codebesluit van ACM om de aansluitvoorwaarden aan te passen. Eén van de wijzigingen is dat er grenzen worden gesteld aan de op- en afregelsnelheid van elektriciteitsopslageenheden. Naar de mening van Energie-Nederland is die beperking
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op aangekondigde maatregelen netcongestie Tennet /TK brief netcongestie 17 november 2022

17 november 2022
Minister Jetten liet vandaag de Tweede Kamer weten dat het in verschillende regio’s van Nederland te druk is op het elektriciteitsnet. In de brief stond ook dat netbeheerder Tennet een marktconsultatie start: hoe ontlasten we op drukke momenten het elektriciteitsnet
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder

Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

31 oktober 2022
Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid
Lees verder