Europees plafond op gasprijs: energiebedrijven vrezen voor leveringsproblemen doordat LNG tankers EU voorbij varen

De Energie Raad heeft gisteren een politiek akkoord bereikt over een marktcorrectie-mechanisme, ofwel een “dynamisch prijsplafond” vanaf 180€/MWh op de Europese groothandelsmarkt voor gas.

Energie-Nederland is teleurgesteld in het besluit. Het lost niet de fundamentele problemen op.

Hierbij kort de feiten: 

  • De cap activeert als de month ahead prijs op de TTF gedurende drie werkdagen hoger is dan 180€/MWh EN als de TTF-prijs van de maand vooruit €35 hoger is dan een referentieprijs voor LNG voor dezelfde drie werkdagen.
  • Het mechanisme is van toepassing op futures 1 maand, 3 maanden en 1 jaar vooruit. De verordening geldt ook voor andere Europese gashandelsplatforms naast TTF. Het geldt niet voor OTC handel.
  • Als het mechanisme actief geworden is, zullen transacties boven een zogenaamde ‘dynamische biedlimiet’ niet worden toegestaan. De ‘dynamische biedlimiet’ is de referentieprijs voor LNG op de wereldmarkten plus 35€/MWh: de cap kan dus op momenten ook ver boven de 180 €/MWh liggen (i.e. 250+35=285 €/MWh)
  • Eenmaal geactiveerd, is de dynamische biedlimiet minimaal 20 werkdagen van toepassing. Als de dynamische biedlimiet gedurende de laatste 3 opeenvolgende werkdagen lager is dan 180€/MWh, wordt deze automatisch gedeactiveerd.
  • De dynamische biedlimiet wordt ook op elk moment automatisch gedeactiveerd als de Europese Commissie een noodsituatie afkondigt. Of als de gasvraag met 15% in een maand of 10% in twee maanden stijgt, de LNG-import aanzienlijk afneemt of het verhandelde volume op de TTF aanzienlijk daalt in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden.
  • Het mechanisme is van toepassing vanaf 15 februari 2023 voor een periode van 1 jaar.

Eerder werd onder voorbehoud van een deal over price cap ook al een gas-pakket aangenomen (“COUNCIL REGULATION on an emergency intervention to address high energy prices”). Dat pakket gaat nu dus ook officieel in werking. Hierop heeft Energie Nederland al gereageerd. Daarin zijn onder andere de volgende dingen geregeld:

  • Joint purchasing platform
  • Verplicht melden van gashandel >5 TWH
  • Alternatieve Benchmark

Energie-Nederland is altijd – net als Nederland – tegen een prijsplafond geweest op de internationale groothandelsmarkt voor gas. Het is een zorgelijk besluit. Het lost de oorzaak van het probleem niet op: de schaarste leidt tot een hoge prijs. Dit door de EU genomen besluit kan volgens Energie-Nederland zelfs averechts werken, doordat de prikkel om energie te besparen verdwijnt. Er kan dus fysieke schaarste ontstaan. En dat is mogelijk nog schadelijker dan een hoge prijs. Het aanbod moet vergroot worden en de vraag verminderd, pas dan komt de markt weer in balans.

Om te voorkomen dat we straks achter het net vissen, moet het aantrekkelijk zijn dat gasstromen de afslag Europa kiezen. Met dit besluit is er een aanzienlijk risico dat LNG tankers weldegelijk Europa mijden.

Europese oproep voor extra bescherming en hulp aan klanten deze winter

12 december 2022
De Europese Commissie roept in een gezamenlijke verklaring met een groot aantal Europese brancheorganisaties – die de belangen van o.a. energieleveranciers vertegenwoordigen -, de Europese energietoezichthouders en de Europese consumentenorganisatie, de energieleveranciers op om klanten deze winter maximaal te helpen.
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt invoering prijsplafond per 1 januari 2023

9 december 2022
Het kabinet heeft een subsidieregeling vastgesteld die een tijdelijk prijsplafond voor elektriciteit en gas per 1 januari 2023 mogelijk maakt. Voorzitter van branchevereniging Energie-Nederland Cora van Nieuwenhuizen: “wij zijn blij dat het is gelukt om het prijsplafond op 1 januari
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland voor waterstof & groen gas debat Tweede Kamer

8 december 2022
Nederland moet in sneltreinvaart haar aardgasverbruik verminderen, om zo tegelijkertijd de klimaatcrisis en de afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Groene en blauwe waterstof en groen gas bieden daartoe een belangrijke oplossing. Over deze onderwerpen debatteert de Tweede Kamer vandaag met
Lees verder

Geen onnodige eisen aan regelsnelheid opslag

6 december 2022
Energie-Nederland heeft bezwaar aangetekend tegen het codebesluit van ACM om de aansluitvoorwaarden aan te passen. Eén van de wijzigingen is dat er grenzen worden gesteld aan de op- en afregelsnelheid van elektriciteitsopslageenheden. Naar de mening van Energie-Nederland is die beperking
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op aangekondigde maatregelen netcongestie Tennet /TK brief netcongestie 17 november 2022

17 november 2022
Minister Jetten liet vandaag de Tweede Kamer weten dat het in verschillende regio’s van Nederland te druk is op het elektriciteitsnet. In de brief stond ook dat netbeheerder Tennet een marktconsultatie start: hoe ontlasten we op drukke momenten het elektriciteitsnet
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

3 november 2022
Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

2 november 2022
Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder