Gematigd positief over keuzes Nationaal plan Energiesysteem 2050; snelle uitvoering nodig

Energie-Nederland is gematigd positief over het gepresenteerde Nationaal Plan Energiesysteem 2050 (NPE). In het plan worden duidelijke keuzes gemaakt, waarbij Energie-Nederland het verstandig vindt dat er ruimte wordt gecreëerd voor diverse scenario’s van de groei van de economie. De binnenlandse energieproductie krijgt de voorkeur, zodat we onafhankelijker worden van het buitenland. Vanzelfsprekend is het tijdig beschikbaar hebben van de noodzakelijke energie-infrastructuur daarbij wel een belangrijk aandachtspunt.

De uitdagingen voor de energiesector zijn de komende jaren tot en met 2050 stevig, namelijk een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2035 en een verviervoudiging van de elektriciteitsvraag in 2050. Wind op zee, zon op land en twee nieuwe kern­cen­trales moeten bijdragen aan een CO2-vrij systeem waarbij wel aandacht moet zijn, vanaf 2030, voor het oplossen van het risico voor leverings­zeker­heid (TenneT, Monitor Leveringszeker­heid 2022).

Energie-Nederland begrijpt de keuzes voor maximale energiebesparing en voor de ruimtelijke planning. Dat laatste moet bijdragen aan de broodnodige versnelling van vergunningstrajecten voor o.a. verzwaring van elektriciteitsnetten, zonneparken, electrolysers en warmtenetten. Hoe dit er in de praktijk uit gaat zien, is nog wel de vraag. Het plan roept op om gezamenlijk de oplossing van netschaarste ter hand te nemen; daar werkt Energie-Nederland graag aan mee met als uitgangspunt dat de markt wordt gefaciliteerd door het net.

Energie-Nederland werkt graag met het kabinet en andere stakeholders mee aan het definitieve NPE2050, en uiteraard aan de uitvoering van bestaande en nieuwe plannen. De energiesector staat in de startblokken om miljarden te inves­te­ren in de verduurzamingsopgave en brengt graag alle beschikbare expertise in.

Gerelateerd nieuws