Het Advies van de Week #6 – Benut de enorme potentie van de Noordzee: voor aardgasproductie, windenergie en waterstof

Wat bedoelen we hiermee? 
Aardgas
Op dit moment is Nederland voor 75% afhankelijk van import voor haar energievoorziening. Eigen productie van windenergie en waterstof kan deze afhankelijkheid op de lange termijn verkleinen. Aardgas op de Noordzee blijft tot die tijd noodzakelijk. Nederland heeft strengere gasproductie eisen waardoor minder CO2 vrijkomt dan bij importgas en het hoeft niet over duizenden kilometers getransporteerd te worden. Nederlands gas is daarom beter voor het klimaat dan bijvoorbeeld schaliegas vanuit Amerika. 

Windenergie
Nederland heeft door haar ligging aan de Noordzee een enorm potentieel om betaalbare en schone energie te produceren. Nederland heeft voor wind-op-zee (voor opwek van elektriciteit) verschillende doelen gesteld: 21 gigawatt (GW) in 2031, 50GW in 2040 en 70GW in 2050. Dat is een enorme opgave aangezien er op dit moment 4,5GW aan offshore windenergie vermogen is. Er zijn dus nog veel zaken nodig om de toekomstige doelen te bereiken.  

Waterstof 
Daarnaast moet de productie van groene waterstof een zetje in de rug krijgen. Groene waterstof kan bijvoorbeeld uitkomst bieden als industriële processen niet eenvoudig te elektrificeren zijn. Offshore windenergie kan dienen als bron voor het produceren van groene waterstof. Op dit moment is groene waterstof nog veel duurder dan grijze waterstof. Daarom is er geen vraag naar. De onrendabele top moet worden afgedekt om groene waterstof, en deze veelbelovende keten, van de grond te krijgen.  

Waarom nu? 
Er zijn onlangs twee momenten geweest waar onze voorzitter Cora van Nieuwenhuizen het belang van waterstof heeft bepleit. Op 20-22 februari vond E-World Energy & Water plaats in Essen. Vertegenwoordigers van de energie-industrie kwamen bij elkaar om hun visie op het toekomstige energiesysteem te delen. Energie-Nederland nam uiteraard ook deel aan E-World waar onze voorzitter samen met Kerstin Andreae (Voorzitter BDEW) gesproken heeft over het belang van waterstof

Vandaag (27 februari) schoof Van Nieuwenhuizen aan bij Goedemorgen Nederland op WNL om te spreken over de kansen en uitdagingen van waterstof productie o.a. op de Noordzee. 

*Eén van de 10 adviezen die Energie-Nederland aan de nieuwe Tweede Kamer stuurde. De komende periode lichten we deze, afhankelijk van de actualiteiten, één voor één toe.   

Gerelateerd nieuws