Gastransporttarieven GTS  stijgen sterk in 2025 

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) heeft vandaag de transporttarieven voor 2025 gepresenteerd. Na een flinke daling van de tarieven in 2024 (-20%) zullen de GTS-tarieven in 2025 zeer sterk stijgen. Ten opzichte van 2024 stijgt het gemiddelde tarief met ruim 50%. Op de website van GTS is het uitgebreide tarievenvoorstel te vinden. 

Redenen voor hogere tarieven
De belangrijkste reden voor de hogere tarieven is een lager verwacht gebruik (verwachte gecontracteerde capaciteit) van het netwerk. Dit hangt samen met verdere gasbesparingen en lagere industriële activiteit. Een andere reden voor de hoge tarieven is een herzien Methodebesluit. Door een uitspraak van de rechter mag ACM geen gebruik maken van een Europees benchmarkonderzoek om de efficiëntie van GTS te bepalen. De efficiëntie van GTS is daarom op 100% vastgesteld. Ook is vastgelegd dat het gasnetwerk, met oog op een lager gebruik in de toekomst, versneld wordt afgeschreven. 

Cascaderen
De enorme schommelingen in de tarieven van GTS bevestigen de oproep van Energie-Nederland om het zogenaamde ‘cascaderen’ voor de GTS-tarieven in te voeren, zoals dit voor elektriciteit al jaren het geval is. TenneT brengt de kosten die ze maakt bij de regionale netbeheerders in rekening. De regionale netbeheerders verwerken dit in de netbeheerskosten, die jaarlijks aangepast worden. De GTS-tarieven zitten nu echter in het leverancierstarief verwerkt. Door de enorme schommelingen in het GTS-tarief van de afgelopen jaren is het moeilijk in te schatten welke bedrag in lang lopende contracten met klanten moet worden verwerkt. Dit kan ertoe leiden dat er een risicopremie wordt opgenomen in de tarieven, waardoor de eindgebruiker onnodig extra betaalt. Energie-Nederland pleit daarom voor het invoeren van het ‘cascaderen’ van de GTS kosten via de jaarlijks aanpasbare tarieven van de regionale netbeheerders.

 

Gerelateerd nieuws