Inbreng Energie-Nederland voor waterstof & groen gas debat Tweede Kamer

Nederland moet in sneltreinvaart haar aardgasverbruik verminderen, om zo tegelijkertijd de klimaatcrisis en de afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Groene en blauwe waterstof en groen gas bieden daartoe een belangrijke oplossing. Over deze onderwerpen debatteert de Tweede Kamer vandaag met minister Jetten. Veel leden van Energie-Nederland zijn actief in het ontwikkelen van waterstofproductie en groen gas. In een brief aan de Kamer zet Energie-Nederland belangrijke randvoorwaarden voor succes uiteen. Hieronder de hoofdpunten:

Waterstof kan gemaakt worden uit hernieuwbare elektriciteitsproductie in Nederland en zorgt ervoor dat we een grote hoeveelheid extra zon en wind in ons systeem kunnen brengen, daarnaast kan koolstofarme waterstof en waterstofimport helpen om onze grote waterstofbehoefte op een duurzame manier in te vullen. Wij vragen om:

  1. Voor waterstofproductie in Nederland een doel te stellen van 80 PJ in 2030 (6-8 GW in 2030), en daar met voldoende stimulerend instrumentarium op te sturen door al volgend jaar tenders vergelijkbaar met die voor wind op zee open te stellen zodat ontwikkelaars zo snel mogelijk zekerheid hebben over het ontwikkelpad. Waterstof op zee (offshore) kan ook al in 2030 een bijdrage aan de doelen leveren, maar alleen als we daar nu al een start mee maken (pilots). Om zo snel mogelijk over te stappen op een CO2 vrije energievoorziening. Om zo snel mogelijk naar een CO2-neutrale elektriciteitsproductie te gaan is het noodzakelijk voor 2030 groene en blauwe waterstof in te zetten in gascentrales.
  2. Voor waterstofimport zien wij ook graag een doelstelling (bijv. 30 PJ) en voldoende beleid om daar te geraken, de gehele internationale waterstofketen moet worden opgebouwd. De enige manier om dat te doen is vroeg zekerheden te bieden over afzet en business cases.
  3. Voor waterstofinfrastructuur pleiten wij ervoor Gasunie de opdracht te geven zo spoedig mogelijk te starten met de aanleg van het netwerk en benodigde opslag. Nu wachten gebruikers op infrastructuur, en de infrastructuur wacht op gebruikers, dat levert onnodige vertraging op. De overheid moet dit coordinatieprobleem oplossen.

Groen gas kan een grote rol gaan spelen in het verduurzamen van ons gasverbruik en kan onze gebouwde omgeving op een laagdrempelige manier verduurzamen.  Energie-Nederland verwelkomt daarom ambities van de overheid om de productie zo snel mogelijk op te schalen. Om deze ambities waar te maken moeten er echter wel op korte termijn belangrijke beslissingen worden genomen:

  1. Zorg in de periode tot de bijmengverplichting in gaat voor de juiste randvoorwaarden. Innovatiesubsidies voor vergassing, ruimere SDE++ voor vergisting en beschikbaarheid van grondstoffen. Er moeten productielocaties worden gereserveerd in samenwerking met lokale overheden, EBN en UvW en vergunningen moeten sneller worden afgegeven. De haarvaten van de gasinfrastructuur zullen ook moeten worden aangepast om meer invoeding mogelijk te maken.
  2. De bijmengverplichting zelf moet vooral bijdragen aan groen gas productie in Nederland. Om een papieren werkelijkheid te voorkomen is het noodzakelijk administratieve import te weren.

Lees hier onze volledige inbreng.

Gerelateerd nieuws