Geen onnodige eisen aan regelsnelheid opslag

Energie-Nederland heeft bezwaar aangetekend tegen het codebesluit van ACM om de aansluitvoorwaarden aan te passen. Eén van de wijzigingen is dat er grenzen worden gesteld aan de op- en afregelsnelheid van elektriciteitsopslageenheden. Naar de mening van Energie-Nederland is die beperking onnodig en belemmert het de optimale inzet van opslageenheden.

Het gaat om een maximale op- en afregelsnelheid van 20% en een minimale op- en afregelsnelheid van 1% van de maximale capaciteit per minuut. Deze voorgeschreven regeleis geldt al voor productiemiddelen. De netbeheerders hadden voorgesteld deze voorgeschreven regelsnelheid ook van toepassing te verklaren voor opslag en ACM heeft dat voorstel overgenomen.

Onnodige eisen aan regelsnelheid leiden tot onnodige kosten voor consumenten

Energie-Nederland betoogt dat deze beperking onnodig is. Het is de taak van de markt om vraag en aanbod te balanceren en het beperken van de regelsnelheid werkt daarbij averechts. Opslageenheden kunnen sneller regelen dan 20% per minuut. Beperking van de regelsnelheid verslechtert niet alleen de business case van opslag het leidt ook tot hogere kosten voor consumenten omdat opslag niet optimaal benut kan worden.

Ook eisen aan regelsnelheid van productiemiddelen herzien

Energie-Nederland wijst erop dat de voorgeschreven maximale en minimale regelsnelheid ook voor productiemiddelen moet worden herzien. Bij de invoering van die voorwaarde in 2018 ontbrak ook al een motivatie. Voor conventionele centrales is een maximale en minimale regelsnelheid van 20% respectievelijk 1% geen enkel probleem maar voor productie uit zon en wind is de voorgeschreven regelsnelheid niet relevant vanwege de weersafhankelijkheid.

Energie-Nederland reageert op Europese consultatie

Achtergrond voor het opleggen van de regeleis in de Nederlandse code is de Europese netcode Requirements for Generators (RfG). Hierin staat dat netbeheerders eisen moeten stellen aan de regelsnelheid van productiemiddelen. ACER is een herziening van deze RfG Code gestart en heeft daarover geconsulteerd. Energie-Nederland heeft ACER verzocht om te bepalen dat netbeheerders regeleisen kunnen vaststellen maar niet moeten vaststellen.

Gerelateerd nieuws