Kritiek op Noodfonds niet terecht

Het consumentenprogramma Radar heeft maandag 2 maart jl. aandacht besteed aan het Tijdelijk Noodfonds. De aanleiding was de kritiek van de Nationale Ombudsman dat mensen ook zonder DigiD een aanvraag moesten kunnen indienen. Ook zouden mensen onder bewindvoering geen gebruik kunnen maken van het Noodfonds. Hieronder is de reactie vanuit het ministerie van SZW weergegeven. Energie-Nederland onderschrijft deze reactie.

Wij vinden ook dat de aanvraagprocedure toegankelijk moet zijn, zeker voor mensen die digitaal minder vaardig zijn of in een financieel kwetsbare positie zitten. Daar is ook veel hulp voor beschikbaar. Ten eerste is de aanvraagprocedure door het Noodfonds zo eenvoudig mogelijk ingericht. En de klachtenprocedure is na afstemming met de Ombudsman opgesteld. 

Mensen die er toch niet uitkomen, kunnen bellen met de hulplijn van het Noodfonds. Vanuit verschillende vrijwilligersorganisaties is er hulp beschikbaar bij het doen van een aanvraag. Mensen kunnen bij hun lokale inlooppunt terecht om samen met een vrijwilliger de aanvraag te doen of kunnen hulp krijgen aan de keukentafel. Jouw inlooppunt kan je vinden op https://sameneropvooruit.nl/inlooppunten/. Hiervoor wordt samengewerkt met Schuldhulpmaatje, Humanitas, Leger des heils en andere vrijwilligersorganisaties. 

Mensen die onder bewind staan kunnen gewoon een aanvraag indienen bij het Noodfonds. Dit kunnen ze zelf, samen met hun bewindvoerder of samen met de hulp van familie, een vrijwilliger of een andere hulpverlener doen. We roepen bewindvoerders op in het belang van hun cliënten mensen hierop te wijzen en hen daarbij te ondersteunen. Dat is ook onderdeel van hun taak. Als de bewindvoerder dat niet doet kan je daar een klacht over indienen. 

Naar verwachting beschikt het Noodfonds op dit moment over voldoende fondsen om tot medio maart open te blijven. 31 maart is de uiterlijke datum waarop het Noodfonds sluit. Als het Noodfonds sluit wordt dit van tevoren kenbaar gemaakt, zodat mensen hiervan op de hoogte zijn. Daarnaast zijn veel mensen die mogelijk in aanmerking komen de afgelopen tijd via hun energieleverancier of gemeente gewezen op het bestaan van het Noodfonds. 

Gerelateerd nieuws