Reactie besluit ACM maatschappelijk prioriteren

Energie-Nederland had liever gezien dat prioriteren van projecten niet nodig zou zijn, maar begrijpt dat het in de huidige tijden van netschaarste nodig is. 

Voorzitter Cora van Nieuwenhuizen: “Het is een logische keuze dat projecten die congestie op het elektriciteitsnet verminderen, voorrang krijgen, direct gevolgd door zaken die voor onze veiligheid en maatschappelijk van groot belang zijn. De inzet moet wel zijn om dit zo kort mogelijk te laten duren. Ieder project dat eerder aan de beurt komt, betekent immers vertraging voor een ander, terwijl je juist wilt dat iedereen die wil verduurzamen snel wordt geholpen met een aansluiting”. 

Energie-Nederland waarschuwt wel voor nieuwe bureaucratie bij de uitvoering van dit besluit. “Er moeten geen ellenlange discussies ontstaan over wat precies congestieverzachtend is of over de definities van de verschillende categorieën etc. Het moet praktisch en snel toepasbaar zijn, zowel voor aanvragers, als netbeheerders, anders schiet het zijn doel voorbij” aldus Van Nieuwenhuizen.  

Energie-Nederland blijft aandacht vragen voor het versneld verzwaren en uitbreiden van het net. Dat is immers de meest effectieve oplossing voor het gebrek aan capaciteit.   

ACM wil ook bedrijven kunnen verplichten om flexibiliteit aan de netbeheerder aan te bieden. Dat gaat erg ver omdat bedrijven nog veel onzekerheid ervaren rondom de voorwaarden. Energie-Nederland heeft haar zorgen hier eerder over uitgesproken. Dergelijke (dreigende) ingrepen in de bedrijfsvoering kunnen het draagvlak voor de energietransitie ondergraven. 

  

Gerelateerd nieuws