Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van minstens 150 GW in de Noordzee te bouwen, een vertienvoudiging van de bestaande capaciteit. Het is genoeg om ruim 200 miljoen Europese huishoudens van groene stroom te voorzien. In 2030 zal voor 65 GW aan windparken worden bijgebouwd. Eerder dit jaar heeft Nederland het eigen doel voor 2030 al verhoogd van 10,7 GW naar 21 GW. Het is nog onduidelijk of de Nederlandse doelstelling na het ondertekenen van de verklaring verder wordt verhoogd.  

Energie-Nederland moedigt deze uitbereiding van de capaciteit windenergie op zee aan. De energie- en klimaatdoelen voor 2030 en daarna zijn ambitieus en om deze te halen zijn alle opties nodig. De leden van Energie-Nederland dragen actief bij aan het realiseren van de plannen; zo heeft een aantal recentelijk een bod gedaan in de tender voor Hollandse Kust (west). Het is wel noodzakelijk dat de overheid barrières wegneemt om de uitbereiding te kunnen realiseren. Zo is investeren in een groot windpark op zee alleen interessant als je weet dat er voldoende vraag is, daarover bestaat nu nog veel onzekerheid.

De North Sea Summit richt zich op de centrale rol die offshore wind zal spelen bij het uitfaseren van fossiele brandstoffen in de EU, en hoe de Noordzee daar voor Europa een rol in kan spelen. De urgentie  hiervoor is alleen maar groter geworden door de oorlog met in Oekraïne  Zo heeft de Europese Commissie gisteren plannen aangekondigd om de afbouw van fossiele brandstoffen te versnellen en de import-afhankelijkheid te verkleinen.

Gerelateerd nieuws