Meld je aan voor onze reeks online ontbijtsessies “De uitdagingen van de energietransitie vragen om slimme oplossingen van de markt”

De energietransitie is in volle gang en de plannen zijn ambitieus. Hoe zorgen we dat we deze plannen gaan realiseren? En hoe voorkomen we vertragingen? In deze nieuwe reeks online ontbijtsessies focussen we op een aantal grote uitdagingen en initiatieven en innovaties uit de markt die bijdragen aan slimme oplossingen. De ontbijtsessies zijn online vanuit huis of kantoor te volgen. De ontbijtsessies starten om 08.00 uur en duren tot 10.00 uur.

De uitdagingen van de energietransitie vragen om slimme oplossingen van de markt

Deze reeks ontbijtsessies is inmiddels afgelopen. Hieronder kunt u de ontbijtsessies terugkijken.

 • 14 december 2021: Spanning op het net
  Het elektriciteitsnet is overvol. Uitvoering van de geplande investeringen voor netverzwaringen kost jaren. Wat kunnen we nu al doen om de bestaande capaciteit slimmer te gebruiken
  Bekijk deze ontbijtsessie hier terug.
 • 8 maart 2022: Laagdrempelige energietransitie in de gebouwde omgeving
  De verduurzaming van huizen moet haalbaar en betaalbaar zijn zodat bewoners, woningcorporaties en gemeentes niet langer wachten en nu al aan de slag gaan. Wat hebben we tot nu toe geleerd en hoe zetten we die inzichten in om stappen te maken?
  Bekijk deze ontbijtsessie hier terug.
 • 12 april 2022: Energietransitie en biodiversiteit
  Het halen van de klimaatdoelen kan niet in ‘splendid isolation’. Stikstofdeposities, klimaatadaptatie, natuurbescherming en biodiversiteit zijn ook deel van de complexe puzzel. Welke kansen en mogelijkheden zijn er om de maatschappelijke opgaven van de energietransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie te integreren?
  Bekijk deze ontbijtsessie hier terug.
 • 24 mei 2022: Kansen voor nieuwe technologieën
  Nieuwe technologieën zijn hard nodig in de energietransitie. Ontwikkeling ervan en opschaling vragen commitment en een lange adem. Helaas lopen feiten en fictie vaak door elkaar, wat dikwijls leidt tot negatieve beeldvorming in een vroeg stadium. Hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe creëren we de ruimte en financiële steun voor doorontwikkeling van nieuwe oplossingen?
  Bekijk deze ontbijtsessie hier terug.
 • 14 juni 2022: Wind op land: van probleem naar profijt voor omwonenden
  Het vinden van ruimte voor windmolens op land stuit geregeld op verzet. Hoe zorgen we ervoor dat omwonenden er ook profijt van hebben en er meer ruimte ontstaat voor wind op land?
  Bekijk deze ontbijtsessie hier terug.

Energie-Nederland

Gerelateerd nieuws