Reactie Energie-Nederland en NVDE op consultatie inframarginale elektriciteitsheffing

Energie-Nederland heeft samen met de NVDE een reactie ingediend op de consultatie van de conceptwet inframarginale elektriciteitsheffing.
Beide verenigingen staan achter het idee dat kwetsbare groepen door de overheid gecompenseerd worden voor de hoge energieprijzen. Echter, het inzetten van een inframarginale elektriciteitsheffing, een nieuwe en complexe belastingmaatregel, om de compensatie te financieren, is een slechte keuze. Dat kan beter en eerlijker via bestaande belastinginstrumenten.
De heffing werkt bovendien averechts, omdat hierdoor de ruimte om te kunnen investeren in hernieuwbare energie (zoals zon en wind) financieel wordt beperkt. De snelle uitbouw hiervan is juist dé manier om de invloed van hoge gasprijzen op de energierekening z.s.m. te beperken.

De heffing moet juridisch juist worden geïmplementeerd. Dat betekent dat bijvoorbeeld alleen werkelijke marktinkomsten moeten worden belast, dat de inzet van productiemiddelen zo min mogelijk worden verstoord, maar ook dat de regeling zo eenvoudig en eenduidig mogelijk is. Met name de manier waarop producenten die onderdeel zijn van een geïntegreerd energiebedrijf belast gaan worden, pakt verkeerd uit. Energie-Nederland en NVDE adviseren dat producenten de mogelijkheid krijgen hun marktinkomsten te bepalen aan de hand van hun interne transacties. Wet- en regelgeving bevatten genoeg uitgangspunten en bepalingen die garanderen dat zulke transacties marktconform zijn.

Lees hier onze volledige reactie.

Gerelateerd nieuws