Inbreng Energie-Nederland op consultatie herziening elektriciteitsmarkt door de Europese Commissie

Samen met de NVDE, Holland Solar en NWEA heeft Energie-Nederland een reactie ingediend naar aanleiding van een consultatie door de Europese Commissie over de herziening van de elektriciteitsmarkt. Daarin wordt door deze organisaties een aantal belangrijke zaken benoemd:

Consumenten best gediend door uitbouw duurzaam en goede marktwerking

  • De energiecrisis kan alleen worden bestreden door snel minder afhankelijk te zijn van Russisch aardgas. Daarom is het belangrijk dat duurzame elektriciteitsproductie verder wordt uitgebreid, er blijvend wordt ingezet op energiebesparing en dat er goede afspraken met verschillende gas exporterende landen zijn zodat we voldoende gas in Europa geleverd krijgen.
  • Consumenten moeten keuzevrijheid blijven houden. Scherp toezicht door ACM is belangrijk om te borgen dat leveranciers hun marktrisico’s goed afdekken.

Niet blijven hangen in crisisaanpak, maar nu zorgvuldig beleid ontwikkelen om de energietransitie te laten slagen

  • De prijsvorming op de groothandelsmarkt werkt correct en geeft de juiste signalen. Wij zijn tegen ondoordachte marktinterventies en de inframarginale belasting moet geen structureel onderdeel worden van het marktontwerp. Deze belasting belemmert juist investeringen in hernieuwbare energie terwijl die zo hard nodig zijn voor de energie- en klimaattransitie.
  • Alle maatregelen die worden voorgesteld in de consultatie zien er niet op toe om de investeringen te stimuleren die nodig zijn om het energiesysteem volledig CO2 vrij te maken, dus ook de regelbare productie ten behoeve van onder andere leveringszekerheid.
  • De energietransitie leidt tot extreme investeringsrisico’s. Marktpartijen hebben echter lange-termijn zekerheid nodig en de overheid moet dit bieden. De EU moet lidstaten hiervoor een regelgevend kader bieden.

Gerelateerd nieuws