Reactie Energie-Nederland op aangekondigde maatregelen netcongestie Tennet /TK brief netcongestie 17 november 2022

Minister Jetten liet vandaag de Tweede Kamer weten dat het in verschillende regio’s van Nederland te druk is op het elektriciteitsnet. In de brief stond ook dat netbeheerder Tennet een marktconsultatie start: hoe ontlasten we op drukke momenten het elektriciteitsnet en hoe creëren we capaciteit. Energie-Nederland steunt de plannen naar meer flexibiliteit en om op korte termijn het net te kunnen ontlasten. Maar daar mag het niet bij blijven.

Voorzitter Cora van Nieuwenhuizen: “Dit onderzoek is een mooie stap in de goede richting, maar we hebben geen tijd te verliezen. Aansluitingen voor nieuwe duurzame productie en elektrificatie mogen niet in de wacht worden gezet. Het is cruciaal dat netten snel worden verzwaard en uitgebreid. Dit is overduidelijk één van de grootste uitdagingen voor het slagen van de energietransitie. Voordat de netten zijn aangepast zijn we jaren verder. In de tussentijd moeten we het net slimmer benutten”.

Energie-Nederland is een groot voorstander van congestiemanagement. Netgebruikers passen dan hun invoeding/afname aan zodat het net bedrijfszeker bedreven kan worden. Daarnaast kunnen netbeheerders gericht flexibele capaciteit contracteren als netverzwaring niet mogelijk is.

Gerelateerd nieuws