Reactie Energie-Nederland op artikel Follow the Money over lobbyverbod Cora van Nieuwenhuizen

De aangehaalde voorbeelden van Follow the Money over vermeend contact tussen Cora van Nieuwenhuizen en het ministerie van EZK dateren van vóór het lobbyverbod, zoals dat door de drie bewindspersonen medio februari 2022 is ingesteld.

Cora van Nieuwenhuizen heeft zich strikt aan het lobbyverbod gehouden, zij is altijd vervangen. Haar handtekening onder brieven betrof steeds de formele positie van de vereniging Energie-Nederland ondertekend door de voorzitter. Dit was ook bekend bij EZK.
Er is een onjuist beeld geschetst dat voorkomen had kunnen worden als er wederhoor had plaats gevonden.

Gerelateerd nieuws