Het experttean overhandigt eindrapport voor het energiesysteem 2050 aan minister Jetten

Het Expertteam heeft zijn eindrapport voor het energiesysteem 2050 aan minister Jetten overhandigd. “De elektriciteitsvoorziening is het motorblok van de energietransitie en moet in 2035 CO2-neutraal zijn”, aldus voorzitter Bernard ter Haar van het Expertteam. Energie-Nederland vindt, om dat te halen, dat er twee hele forse beleidskeuzes noodzakelijk zijn:

  1. Eerste “drastische stappen van de overheid” voor de uitbreiding van de elektriciteitsnetten om het tempo van uitbreiding drastisch te verhogen.
  2. Er snel voldoende CO2-vrij regelbare elektriciteitsproductie moet komen.


Energie-Nederland is het volledig eens met het Expertteam dat er zonder aanvullend beleid niet voldoende geïnvesteerd zal worden, met name omdat veel regelbaar vermogen uiteindelijk maar een zeer beperkt aantal uren per jaar zal draaien. Dat aanvullend beleid is nu nodig, vanwege doorlooptijden van investeringen (niet pas richting 2030 zoals het Expertteam aangeeft).

Het Expertteam ziet de ombouw van kolencentrales naar biomassa als een reële optie. Dat kan bijdragen aan de noodzakelijke regelbare productie en aan negatieve emissies door de nabijheid van CCS-infrastructuur in de Noordzee. Het Expertteam benadrukt dat het beslag op biomassa uiteindelijk beperkt zal zijn, omdat deze centrales (door de sterke groei van wind en zon) in het decennium na 2030 steeds minder zullen draaien.

Voor (groene) waterstof verwacht het Expertteam een “waarschijnlijk beperkte” rol. Energie-Nederland ziet waterstof juist als een belangrijk alternatief voor elektriciteit, door de grote schaarste op de elektriciteitsnetten, die niet 1-2-3 is opgelost. Productie van waterstof op zee en transport naar land is ook om die reden cruciaal voor onder meer verduurzaming van de industrie.

Lees hier het volledige rapport.

Gerelateerd nieuws