Rapportage EZK aan de Tweede Kamer laat zien dat prijsplafond werkt

Uit de voortgangsrapportage van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer over het eerste kwartaal van 2023 blijkt dat bijna driekwart van alle huishoudens/kleinverbruikers profiteert van het prijsplafond. In totaal is er 2,7 miljard euro aan compensatie verrekend. Dat betekent dat het prijsplafond werkt. Energieleveranciers hebben eind vorig jaar keihard gewerkt om deze compensatiemaatregel in een hele korte tijd in te voeren en zijn verheugd dat het zijn vruchten afwerpt. De sector helpt hiermee met het kunnen blijven betalen van de energierekening en het voorkomen en verder oplopen van betalingsachterstanden.

Mensen die ondanks het prijsplafond toch moeite hebben de energierekening te betalen, kunnen een beroep doen op het Tijdelijke Noodfonds Energie. Huishoudens kunnen steun uit het Noodfonds aanvragen via https://geldfit.nl/tijdelijk-noodfonds-energie/. Naast de rijksoverheid steunen ook verschillende energieleveranciers het fonds met bijdragen.

Ondanks de dalende gasprijzen van de laatste maanden, is de prijs van energie nog steeds een stuk hoger dan een paar jaar geleden. Toch zijn er steeds meer energieleveranciers die weer variabele contracten aanbieden met soms ook prijzen ónder het prijsplafond.

Minister Jetten van Energie en Klimaat “wil alle leveranciers oproepen hiermee door te gaan, omdat dit consumenten de optie biedt te kiezen voor zekerheid in onzekere tijden”.

Deze tarieven van het prijsplafond voor heel 2023 zijn (inclusief belastingen):

€ 0,40 per kWh elektriciteit;
€ 1,45 per m3 gas;
€ 47,38 per GJ stadswarmte.

De verwachting is dat de energieprijzen ook na 2023 nog hoog zullen zijn. Energie-Nederland roept het Rijk daarom op om tijdig andere maatregelen voor te bereiden, zodat compensatie meer gericht kan gaan plaatsvinden na 2023. Energie-Nederland is geen voorstander van een voortzetting van een prijsplafond in 2024. De branchevereniging is van mening dat er een regeling moet komen gericht op de doelgroep die compensatie écht nodig heeft. Zoals de lagere inkomens, mogelijk gecombineerd met een (relatief) hoog energieverbruik. Energieleveranciers beschikken -vanzelfsprekend – niet over inkomensgegevens en dat willen zij zo houden. Energie-Nederland wil daarom ook niet meewerken aan generieke maatregelen, waaronder het invoeren van een sociaal tarief (vergelijkbaar met België), waarbij energieleveranciers de beschikking krijgen over gevoelige persoonsgegevens zoals het inkomen.

Publicatie artikel Energie-Nederland, NVDE, NWEA en Holland Solar in Binnenlands Bestuur

29 maart 2023
Op 24 maart publiceerden Energie-Nederland, NVDE, NWEA en Holland Solar een artikel in Binnenlands Bestuur: ‘Provincie, pak je rol in de energietransitie’. Zeker nu in alle provincies de coalitie-onderhandelingen lopen is het goed dat onderhandelaars te wijzen op de belangrijke rol
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op publicatie ACM Rendementsmonitor Warmte

23 maart 2023
Vandaag heeft de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Rendementsmonitor Warmte 2021-2022 gepubliceerd. In de publicatie blijkt dat het gewogen gemiddelde rendement van de warmtesector in 2022 slechts 2,7% was. Energie-Nederland benadrukt dat een sterke groei van het aantal
Lees verder

Windgebied aangewezen voor offshore waterstofproductie

22 maart 2023
Deze week is het windenergiegebied “Ten noorden van de Waddeneilanden” aangewezen als eerste grootschalige offshore waterstofproductie locatie. Bij het windpark kan 500 Megawatt elektrolysecapaciteit gerealiseerd worden. Het windpark en de elektrolysers zouden in 2031 operationeel moeten zijn. Een groot vraagstuk
Lees verder

Publicatie IBO

16 maart 2023
Op maandag 13 maart is het IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) gepubliceerd. Hierin worden voorstellen gedaan voor aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid, zodat het kabinet de ambities voor 2030 (en 2050) kan realiseren. Het IBO bevat één centraal beleidspakket, en twee
Lees verder

Eerste reactie op EU commissievoorstel voor herziening ontwerp elektriciteitsmarkt

15 maart 2023
Uit het voorstel blijkt dat de Commissie geen extreme ingrepen in de elektriciteitsmarkt door wil voeren; daar is Energie-Nederland heel tevreden over. Marktwerking en vrije prijsvorming vormen de beste basis voor energieprijzen voor huishoudens en bedrijven. De heffing op inframarginale
Lees verder

Energiebranche: provincies kunnen het verschil maken in energietransitie

14 maart 2023
Eén van de belangrijkste uitdagingen in deze tijd is het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame bronnen. Er moet een robuust energiesysteem komen waarin Nederland zo veel mogelijk energie zelf opwekt. Provincies spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben niet
Lees verder

Position paper ACER: Energie-Nederland bezorgd over toename van complexe regels

13 maart 2023
Vandaag presenteert ACER – het Europese Agentschap voor de samenwerking tussen toezichthouders – een position paper over de ontwikkeling van de Europese termijnmarkt voor de handel in elektriciteit. Energie-Nederland is positief over het idee in dit position paper dat landelijke
Lees verder

Energie-Nederland juicht het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector toe

7 maart 2023
Fotograaf: Dirk Hol   Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. Op 6 maart 2023 werd het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Energie-Nederland is medeondertekenaar
Lees verder

De toezichthouder ACM concludeert dat de tarieven die gehanteerd worden in door energieleveranciers redelijk zijn

1 maart 2023
De toezichthouder ACM concludeert dat de tarieven die gehanteerd worden door energieleveranciers redelijk zijn. De ACM heeft begin dit jaar bij drie grote energiebedrijven onderzoek gedaan naar hoe de tarieven tot stand komen, en of deze in verhouding tot de
Lees verder

Reactie Energie-Nederland en NVDE op consultatie inframarginale elektriciteitsheffing

17 februari 2023
Energie-Nederland heeft samen met de NVDE een reactie ingediend op de consultatie van de conceptwet inframarginale elektriciteitsheffing. Beide verenigingen staan achter het idee dat kwetsbare groepen door de overheid gecompenseerd worden voor de hoge energieprijzen. Echter, het inzetten van een
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland op consultatie herziening elektriciteitsmarkt door de Europese Commissie

16 februari 2023
Samen met de NVDE, Holland Solar en NWEA heeft Energie-Nederland een reactie ingediend naar aanleiding van een consultatie door de Europese Commissie over de herziening van de elektriciteitsmarkt. Daarin wordt door deze organisaties een aantal belangrijke zaken benoemd: Consumenten best
Lees verder

RVO: circa 900 miljoen euro aangevraagd voor prijsplafond in januari

19 januari 2023
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft berekend dat 6 miljoen huishoudens en kleine ondernemingen profiteren van het prijsplafond dat per 1 januari 2023 geldt. Dat is 70% van alle huishoudens in Nederland. In totaal hebben 62 leveranciers voor de
Lees verder