Reactie Energie-Nederland op de maatregelen van het kabinet voor de stijgende energierekening

De hoge energieprijzen zorgen voor een stijging van de energierekening. Dat raakt huishoudens en bedrijven hard en het is begrijpelijk dat men hier bezorgd over is. Vereniging Energie-Nederland deelt deze zorgen en is daarom blij dat het kabinet heeft besloten in 2022 een deel van de stijging van van de energierekening bij huishoudens en bedrijven te compenseren. Het kabinet trekt hier totaal 3,2 miljard euro voor uit. Deze tegemoetkoming zal de ergste gevolgen van de stijging van de energierekening op korte termijn verkleinen. Energie-Nederland roept het kabinet op om naast de korte termijn maatregelen versneld werk te maken van het verlagen van de vraag naar energie, zoals uitgewerkt wordt door de Uitvoeringstafel Gebouwde omgeving onder het Klimaatakkoord. In het door Energie-Nederland gepubliceerde rapport Een Laagdrempelige Energietransitie worden hiervoor concrete handvatten geboden. Het extra geld dat het kabinet beschikbaar stelt voor het isoleren van huizen is een stap in de goede richting.

Verlaging energiebelasting
De energierekening bestaat uit 3 onderdelen: de kosten voor de energie zelf, de kosten voor het netwerk en overheidsheffingen (energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW). Voor een gemiddeld huishouden komt dit neer op een verdeling van ongeveer 40% energiekosten, 20% netwerkkosten en 40% belastingen. Het kabinet heeft alleen directe invloed op het belastingdeel van de energierekening. De sterke stijging van de energierekening, vanwege de oplopende prijzen op de gas- en elektriciteitsmarkt, kan dus slechts voor een deel door de overheid worden beperkt.

Het kabinet trekt in 2022 totaal 2,7 miljard euro uit voor de compensatie van huishoudens en 0,5 miljard euro voor bedrijven. Het is de bedoeling dat de tijdelijke compensatiemaatregelen vanaf januari 2022 ingaan. Dan wordt de belastingkorting op de energierekening verhoogd met €230 inclusief btw. Het belastingtarief op elektriciteit (eerste schijf) gaat omlaag met 8,4 cent inclusief btw. Huishoudens kunnen rekenen op gemiddeld ruim 400 euro compensatie op de energierekening, afhankelijk van hun energieverbruik. Hiermee wordt voor alle huishoudens het koopkrachtverlies door de stijgende energiekosten deels gerepareerd. In de praktijk zal het bedrag uiteindelijk per huishouden verschillen, afhankelijk van het gas-, elektriciteits- of warmteverbruik. Daarom biedt deze maatregel geen oplossing voor huishoudens die ook nu al geconfronteerd worden met energiearmoede.

Extra geld voor isolatie
Huishoudens met lagere inkomens in slecht geisoleerde woningen zullen meer voelen van de stijgende energierekening dan huishoudens met een hoger inkomen. Naar aanleiding van het TNO-rapport over energiearmoede in Nederland, heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de groep die te maken krijgt met energiearmoede. Daarom is Energie-Nederland blij met het besluit dat het demissionar kabinet ook 150 miljoen euro extra uittrekt voor het isoleren van huizen. Dit geld is bedoeld om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente. Dit is bovenop de 514 miljoen euro dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van isolatiemaatregelen uit het Nationaal Isolatieprogramma.

Verlaging energiebehoefte
Het rapport Een Laagdrempelige Energietransitie biedt concrete handvatten voor een makkelijke en betaalbare energietransitie in de gebouwde omgeving. Het rapport gaat uit van zo laag mogelijke drempels voor huiseigenaren om hun woning te verduurzamen en daarmee hun energiebehoefte te verlagen. Naast isolatiemaatregelen is er in het rapport ook aandacht voor een adaptieve aanpak, waarbij niet alleen naar de wijk, maar ook naar het soort woning gekeken wordt. Wat passend is – een hybride warmtepomp of bijvoorbeeld groen gas – verschilt immers per situatie.

Meer informatie:
·       Hoe werkt prijsvorming op de Nederlandse energiemarkt? (bron: Energie-Nederland)
·       Rapport Laagdrempelige Energietransitie (bron: Energie-Nederland)

Scope van nieuwe Europese netcode over vraagrespons moet worden verduidelijkt

15 augustus 2022
Energie-Nederland heeft een reactie gestuurd op de consultatie door ACER over concept kaderrichtsnoeren voor vraagrespons. Deze richtsnoeren zijn de opmaat voor een nieuwe Europese netcode. Vraagrespons wordt steeds belangrijker in de transitie naar een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening. Toch is onduidelijk wat
Lees verder

Goede werking termijnmarkt is een belangrijk criterium bij herziening biedzones

1 augustus 2022
Verbetering in de allocatie van grenscapaciteit is mogelijk Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op een consultatie van ACER over de ontwikkeling van de termijnmarkten op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Energie-Nederland is blij dat ACER aandacht vraagt voor de werking van
Lees verder

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder