Reactie Energie-Nederland op de maatregelen van het kabinet voor de stijgende energierekening

De hoge energieprijzen zorgen voor een stijging van de energierekening. Dat raakt huishoudens en bedrijven hard en het is begrijpelijk dat men hier bezorgd over is. Vereniging Energie-Nederland deelt deze zorgen en is daarom blij dat het kabinet heeft besloten in 2022 een deel van de stijging van van de energierekening bij huishoudens en bedrijven te compenseren. Het kabinet trekt hier totaal 3,2 miljard euro voor uit. Deze tegemoetkoming zal de ergste gevolgen van de stijging van de energierekening op korte termijn verkleinen. Energie-Nederland roept het kabinet op om naast de korte termijn maatregelen versneld werk te maken van het verlagen van de vraag naar energie, zoals uitgewerkt wordt door de Uitvoeringstafel Gebouwde omgeving onder het Klimaatakkoord. In het door Energie-Nederland gepubliceerde rapport Een Laagdrempelige Energietransitie worden hiervoor concrete handvatten geboden. Het extra geld dat het kabinet beschikbaar stelt voor het isoleren van huizen is een stap in de goede richting.

Verlaging energiebelasting
De energierekening bestaat uit 3 onderdelen: de kosten voor de energie zelf, de kosten voor het netwerk en overheidsheffingen (energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW). Voor een gemiddeld huishouden komt dit neer op een verdeling van ongeveer 40% energiekosten, 20% netwerkkosten en 40% belastingen. Het kabinet heeft alleen directe invloed op het belastingdeel van de energierekening. De sterke stijging van de energierekening, vanwege de oplopende prijzen op de gas- en elektriciteitsmarkt, kan dus slechts voor een deel door de overheid worden beperkt.

Het kabinet trekt in 2022 totaal 2,7 miljard euro uit voor de compensatie van huishoudens en 0,5 miljard euro voor bedrijven. Het is de bedoeling dat de tijdelijke compensatiemaatregelen vanaf januari 2022 ingaan. Dan wordt de belastingkorting op de energierekening verhoogd met €230 inclusief btw. Het belastingtarief op elektriciteit (eerste schijf) gaat omlaag met 8,4 cent inclusief btw. Huishoudens kunnen rekenen op gemiddeld ruim 400 euro compensatie op de energierekening, afhankelijk van hun energieverbruik. Hiermee wordt voor alle huishoudens het koopkrachtverlies door de stijgende energiekosten deels gerepareerd. In de praktijk zal het bedrag uiteindelijk per huishouden verschillen, afhankelijk van het gas-, elektriciteits- of warmteverbruik. Daarom biedt deze maatregel geen oplossing voor huishoudens die ook nu al geconfronteerd worden met energiearmoede.

Extra geld voor isolatie
Huishoudens met lagere inkomens in slecht geisoleerde woningen zullen meer voelen van de stijgende energierekening dan huishoudens met een hoger inkomen. Naar aanleiding van het TNO-rapport over energiearmoede in Nederland, heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de groep die te maken krijgt met energiearmoede. Daarom is Energie-Nederland blij met het besluit dat het demissionar kabinet ook 150 miljoen euro extra uittrekt voor het isoleren van huizen. Dit geld is bedoeld om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente. Dit is bovenop de 514 miljoen euro dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van isolatiemaatregelen uit het Nationaal Isolatieprogramma.

Verlaging energiebehoefte
Het rapport Een Laagdrempelige Energietransitie biedt concrete handvatten voor een makkelijke en betaalbare energietransitie in de gebouwde omgeving. Het rapport gaat uit van zo laag mogelijke drempels voor huiseigenaren om hun woning te verduurzamen en daarmee hun energiebehoefte te verlagen. Naast isolatiemaatregelen is er in het rapport ook aandacht voor een adaptieve aanpak, waarbij niet alleen naar de wijk, maar ook naar het soort woning gekeken wordt. Wat passend is – een hybride warmtepomp of bijvoorbeeld groen gas – verschilt immers per situatie.

Meer informatie:
·       Hoe werkt prijsvorming op de Nederlandse energiemarkt? (bron: Energie-Nederland)
·       Rapport Laagdrempelige Energietransitie (bron: Energie-Nederland)

Gerelateerd nieuws