Reactie Energie-Nederland op de maatregelen van het kabinet voor de stijgende energierekening

De hoge energieprijzen zorgen voor een stijging van de energierekening. Dat raakt huishoudens en bedrijven hard en het is begrijpelijk dat men hier bezorgd over is. Vereniging Energie-Nederland deelt deze zorgen en is daarom blij dat het kabinet heeft besloten in 2022 een deel van de stijging van van de energierekening bij huishoudens en bedrijven te compenseren. Het kabinet trekt hier totaal 3,2 miljard euro voor uit. Deze tegemoetkoming zal de ergste gevolgen van de stijging van de energierekening op korte termijn verkleinen. Energie-Nederland roept het kabinet op om naast de korte termijn maatregelen versneld werk te maken van het verlagen van de vraag naar energie, zoals uitgewerkt wordt door de Uitvoeringstafel Gebouwde omgeving onder het Klimaatakkoord. In het door Energie-Nederland gepubliceerde rapport Een Laagdrempelige Energietransitie worden hiervoor concrete handvatten geboden. Het extra geld dat het kabinet beschikbaar stelt voor het isoleren van huizen is een stap in de goede richting.

Verlaging energiebelasting
De energierekening bestaat uit 3 onderdelen: de kosten voor de energie zelf, de kosten voor het netwerk en overheidsheffingen (energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW). Voor een gemiddeld huishouden komt dit neer op een verdeling van ongeveer 40% energiekosten, 20% netwerkkosten en 40% belastingen. Het kabinet heeft alleen directe invloed op het belastingdeel van de energierekening. De sterke stijging van de energierekening, vanwege de oplopende prijzen op de gas- en elektriciteitsmarkt, kan dus slechts voor een deel door de overheid worden beperkt.

Het kabinet trekt in 2022 totaal 2,7 miljard euro uit voor de compensatie van huishoudens en 0,5 miljard euro voor bedrijven. Het is de bedoeling dat de tijdelijke compensatiemaatregelen vanaf januari 2022 ingaan. Dan wordt de belastingkorting op de energierekening verhoogd met €230 inclusief btw. Het belastingtarief op elektriciteit (eerste schijf) gaat omlaag met 8,4 cent inclusief btw. Huishoudens kunnen rekenen op gemiddeld ruim 400 euro compensatie op de energierekening, afhankelijk van hun energieverbruik. Hiermee wordt voor alle huishoudens het koopkrachtverlies door de stijgende energiekosten deels gerepareerd. In de praktijk zal het bedrag uiteindelijk per huishouden verschillen, afhankelijk van het gas-, elektriciteits- of warmteverbruik. Daarom biedt deze maatregel geen oplossing voor huishoudens die ook nu al geconfronteerd worden met energiearmoede.

Extra geld voor isolatie
Huishoudens met lagere inkomens in slecht geisoleerde woningen zullen meer voelen van de stijgende energierekening dan huishoudens met een hoger inkomen. Naar aanleiding van het TNO-rapport over energiearmoede in Nederland, heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de groep die te maken krijgt met energiearmoede. Daarom is Energie-Nederland blij met het besluit dat het demissionar kabinet ook 150 miljoen euro extra uittrekt voor het isoleren van huizen. Dit geld is bedoeld om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente. Dit is bovenop de 514 miljoen euro dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van isolatiemaatregelen uit het Nationaal Isolatieprogramma.

Verlaging energiebehoefte
Het rapport Een Laagdrempelige Energietransitie biedt concrete handvatten voor een makkelijke en betaalbare energietransitie in de gebouwde omgeving. Het rapport gaat uit van zo laag mogelijke drempels voor huiseigenaren om hun woning te verduurzamen en daarmee hun energiebehoefte te verlagen. Naast isolatiemaatregelen is er in het rapport ook aandacht voor een adaptieve aanpak, waarbij niet alleen naar de wijk, maar ook naar het soort woning gekeken wordt. Wat passend is – een hybride warmtepomp of bijvoorbeeld groen gas – verschilt immers per situatie.

Meer informatie:
·       Hoe werkt prijsvorming op de Nederlandse energiemarkt? (bron: Energie-Nederland)
·       Rapport Laagdrempelige Energietransitie (bron: Energie-Nederland)

Gazprom en Wingas niet langer lid Vereniging Energie-Nederland

25 februari 2022
In lijn met de algemene internationale maatregelen heeft het bestuur van Vereniging Energie-Nederland vanmorgen besloten het lidmaatschap van de Vereniging op te zeggen van Gazprom en Wingas. In de huidige situatie is hun deelname niet verenigbaar met de belangen van
Lees verder

Energie-Nederland vernieuwt convenant met NVVK

24 februari 2022
Snel schuldenrust, slimme procedures rond schuldregelingen en lagere administratieve lasten: dat biedt het nieuwe convenant dat Vereniging Energie-Nederland namens haar leden afsloot met de NVVK. Juist in een periode dat de energieprijzen stijgen is dit een welkome stap voor financiële
Lees verder

Congestiemanagement: het elektriciteitsnet beter benutten

16 februari 2022
Wat is congestiemanagement? En waarom is het een essentieel onderdeel om het elektriciteitsnet beter te benutten en zo de energietransitie te versnellen? Achtergrond Er is beperkte transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. In grote delen van het land wordt geen duurzame productie
Lees verder

Naar een toekomstbestendige energiebelasting

10 februari 2022
Voor een effectieve en efficiënte energietransitie zijn financiering en de prijs van energie belangrijke randvoorwaarden. Zowel in Nederland als in Europa zijn de belasting en toeslagen op energie door de samenhang met de energietransitie en betaalbaarheid onderwerp van gesprek. In dit
Lees verder

Breed actieteam aan de slag met grootste knelpunten stroomnet

28 januari 2022
Bedrijfsleven, energiesector en overheden vragen minister om Stimuleringsprogramma om vaart te houden in energietransitie: Breed actieteam aan de slag met grootste knelpunten stroomnet Een brede coalitie* van 14 partijen- ondernemers, overheden en netbeheerders – wil de komende kabinetsperiode structurele oplossingen realiseren
Lees verder

Versnellen van elektrificatie in de industrie is een topprioriteit

20 januari 2022
Vandaag is de Routekaart Elektrificatie toegelicht aan de Tweede Kamer. Het Coalitieakkoord zet fors in op het stimuleren van het aanbod hernieuwbare energie. Het is belangrijk om de vraag naar duurzame elektriciteit ook te vergroten, zodat investeren in duurzame opwek
Lees verder

Fijne feestdagen namens Energie-Nederland

23 december 2021
Het team van Energie-Nederland wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Lees verder

Hogere warmtetarieven in 2022 door hogere energieprijzen

23 december 2021
Op 23 december 2021 maakte ACM de maximum warmtetarieven voor het jaar 2022 bekend. Energie-Nederland licht in dit artikel toe hoe de warmtetarieven tot stand komen. In Nederland is zo’n 5% van de huishoudens aangesloten op een warmtenet. Veel van
Lees verder

Voorstel maatregelen voor een robuuste retailmarkt

22 december 2021
De prijzen voor energie zijn de afgelopen tijd flink gestegen. De hoge prijzen op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit zijn een uitdaging voor energieleveranciers. In het geval van een (aanhoudende) koude winterperiode in combinatie met de huidige prijspieken op
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op coalitieakkoord

16 december 2021
Het coalitieakkoord is ambitieus. Nederland wil koploper zijn in Europa bij het tegengaan van de opwarming van de aarde en heeft daarvoor stevige doelen gesteld; vóór 2030 een minimale CO2-reductie van 55%. Ze richt haar beleid zelfs op 60% reductie
Lees verder

Energie-Nederland en de ACM maken afspraken over energiecontracten met dynamische prijzen

15 december 2021
Vereniging Energie-Nederland heeft samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) afspraken gemaakt over leveringsovereenkomsten met dynamische prijzen. Deze afspraken zijn opgenomen in een aanvullende verklaring bij de Gedragscode Consument en Energieleverancier en gaan over de manier waarop energieleveranciers klanten
Lees verder

Ambitieuze klimaatplannen van RES’en lijken haalbaar

9 december 2021
Het Nationaal Programma RES geeft in de “foto” die zij vandaag publiceert een duidelijk beeld van waar de energieregio’s staan in het proces naar 2030. Maatschappelijke partners, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen hebben de afgelopen jaren veel werk verricht binnen
Lees verder