Halen van reductiedoelen van 2030 vereist snelle besluitvorming en een consistent beleid – inbreng voor begrotingsbehandeling EZK

Om de reductiedoelen van 2030 te behalen is een stevig en ambitieus beleid nodig. Energie-Nederland en haar leden onderschrijven dat er een grote opgave ligt om de verduurzaming van het energiesysteem te realiseren en zo klaar te maken voor een duurzame toekomst. Vanzelfsprekend ligt daarbij een grote verantwoordelijkheid bij onze bedrijven om deze opgave te realiseren en staan onze leden klaar voor de uitvoering. Dit vraagt tegelijkertijd om consistent beleid, versnelling van procedures en passend instrumentarium.

Voor de begrotingsbehandeling van EZK komende week geeft Energie-Nederland graag overwegingen en suggesties mee. Bekijk hier de volledige inbreng: Inbreng Begrotingsbehandelingen EZK – Energie-Nederland

Gerelateerd nieuws