Waarde van het prioriteringskader voor het verlichten van netcongestie is onzeker

Energie-Nederland hecht groot belang aan het aanpakken van het gebrek aan netcapaciteit. Het versnellen van netverzwaring en netuitbreiding is daarbij essentieel. Tegelijkertijd zal er de komende tijd sprake zijn van netschaarste. De gevolgen daarvan zijn groot. Duurzame productie krijgt geen toegang tot het net en elektrificatie wordt ernstig belemmerd. Energie-Nederland begrijpt dan ook de publieke wens om maatschappelijk prioriteren van transportcapaciteit mogelijk te maken. De netbeheerders gebruiken nu het “first come, first served beginsel” bij de behandeling van transportverzoeken. In het ontwerpbesluit van ACM staat dat netbeheerders kunnen afwijken van dat beginsel en daarvoor een prioriteringskader moeten gebruiken zoals opgenomen in het ontwerpbesluit.

Energie-Nederland heeft op dat ontwerpbesluit een zienswijze ingediend en constateert dat het  onduidelijk is of het ontwerpbesluit gaat helpen om filevorming op het net op te lossen: 

  • Het is onduidelijk in welke situatie prioritering kan worden toegepast.
  • Toepassing van prioritering bij dreigende congestie is onduidelijk omdat in die situatie geen wachtrij mag ontstaan.
  • Het is twijfelachtig of het criterium “congestie verzachtend” kan worden gebruikt bij prioritering.
  • Neem collectieve warmtevoorzieningen zoals WKO’s en leveringszekerheid voor bestaande warmtenetten op in de prioriteringstabel.
  • Maak mogelijk dat laadinfrastructuur voor verduurzaming onder “verduurzaming” valt.
  • Toepassing  van het criterium efficiënt netgebruik is onduidelijk.

Lees hier de zienswijze op het ontwerpbesluit over het prioriteringskader voor het verlichten van netcongestie.

Gerelateerd nieuws