Energie-Nederland ondertekent sectorovereenkomst gastransport-tarieven  

Energie-Nederland heeft vandaag bij de ACM een belangrijke sector-overeenkomst over de verdeling van gastransport-tarieven getekend. Dit is het resultaat van een onderhandeling tussen Energie-Nederland en alle betrokken partijen zoals andere brancheorganisaties, Gasunie Transport Services (GTS) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Energie-Nederland is tevreden met het resultaat. De overeenkomst geeft zekerheid aan marktpartijen en tegelijkertijd levert het een bijdrage aan de leveringszekerheid van gas. 

In de Europese Netcode geharmoniseerde transmissietariefstructuren gas (NC-TAR) staat dat iedere vijf jaar een verdeling wordt vastgesteld welke gebruikers van het landelijke GTS-netwerk welk tarief moeten betalen. Er wordt een verdeling gemaakt tussen welk tarief gasproducenten en importeurs (entry), afnemers en exporteurs (exit) en gasopslagen (entry/exit) moeten betalen in de periode 2025-2029. Aangezien GTS een omzet heeft van ongeveer 1 miljard euro per jaar, is het belangrijk om duidelijkheid te hebben wie vanaf 2025 welk tarief moet betalen. De betrokken partijen naast Energie-Nederland zijn VEMW, Element NL (voorheen NOGEPA), Vereniging LNG shippers, EFET en Vereniging Gasopslag Nederland. 

Afgelopen half jaar is onderhandeld tussen de verschillende gebruikers met de vandaag gesloten sectordeal als eindresultaat. Door deze overeenkomst ontstaat een gedragen verdeling van de lasten. Dat is beter dan een situatie waarin ACM eigenstandig een besluit neemt, omdat eventuele rechtszaken later weer tot aanpassingen kunnen leiden. Het resultaat komt sterkt overeen met de onderhandelingsinzet van Energie-Nederland. Zo blijft de bestaande verdeling tussen invoeding en afname van gas in stand. En onder strikte voorwaarden kan de invoeding van LNG een korting krijgen op de transporttarieven, zodat op momenten van schaarste het goedkoper wordt om gas te injecteren in het Nederlandse gasnetwerk. 

Naast de verdeling van de gastransporttarieven is er ook een afspraak met GTS gemaakt over enkele lopende rechtszaken. GTS geeft de gebruikers een korting op de tarieven van in totaal 107 miljoen euro. Daar tegenover staat dat Energie-Nederland en enkele andere brancheorganisaties drie openstaande rechtszaken schikken. Ook heeft GTS toegezegd dat extra inkomsten uit 2022 met zekerheid op korte termijn terugkomen naar de markt in de vorm van lagere transporttarieven. 

Gerelateerd nieuws