Actieplan energieleveranciers voor energiehulproute

Gezien het toenemende aantal vragen rondom de energierekening bij zowel gemeentelijke instanties als de energiebedrijven zelf, hebben Eneco, Essent, Greenchoice, Vattenfall, NSR (stichting Nederlandse Schuldhulproute) en SchuldenLabNL het initiatief genomen om een actieplan tegen energiearmoede te ontwikkelen. Hiermee willen zij mensen helpen om energie te besparen met de inzet van tips en middelen of een energiecoach aan huis. Daarnaast wordt de weg gewezen naar bestaande financiële regelingen, zoals de overheidscompensatie van € 800 die voor sociale minima beschikbaar is gesteld. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om mensen te helpen, die alsnog in de betalingsproblemen komen. Wilt u meer informatie? Klik dan hier!

Bron afbeelding: Stichting Nederlandse Schuldhulproute (NSR)

Gerelateerd nieuws