Ambitieuze klimaatplannen van RES’en lijken haalbaar

Het Nationaal Programma RES geeft in de “foto” die zij vandaag publiceert een duidelijk beeld van waar de energieregio’s staan in het proces naar 2030. Maatschappelijke partners, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen hebben de afgelopen jaren veel werk verricht binnen de RES’en, vindt Energie-Nederland. Uiterlijk in 2030 moeten de regio’s gezamenlijk minimaal 35 TWh elektriciteit produceren uit windturbines en grootschalige zon-pv-systemen op land, daken en grote wateren. En uit de foto blijkt dat dit doel binnen handbereik is, mits hiervoor in de uitvoering voldoende kennis, middelen en mankracht beschikbaar is.

In de foto wordt ook vooruitgeblikt en zijn de kansen en uitdagingen voor de RES’en inzichtelijk gemaakt. Het verzwaren van de elektriciteitsinfrastructuur is nog een belangrijk knelpunt. Daarnaast vraagt de uitvoering nog veel werk, onder meer voor de ruimtelijke inpassing en voor het steeds blijven betrekken van omwonenden. Om de ambities te halen moet alles op alles gezet worden. Energiebedrijven hebben al veel expertise en ervaring opgebouwd, die ze uiteraard ook graag bij de uitvoering van de RES’en inzetten.

Over de RES’en
Nederland kent 30 energieregio’s die zijn gevormd als één van de afspraken uit het Klimaatakkoord. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft iedere regio hoe zij werken aan het realiseren van hernieuwbare energie op land en zoeken naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor aardgas om huizen en gebouwen te verwarmen.

Relevante links:

Gerelateerd nieuws