Energie-Nederland en de ACM maken afspraken over energiecontracten met dynamische prijzen

Vereniging Energie-Nederland heeft samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) afspraken gemaakt over leveringsovereenkomsten met dynamische prijzen. Deze afspraken zijn opgenomen in een aanvullende verklaring bij de Gedragscode Consument en Energieleverancier en gaan over de manier waarop energieleveranciers klanten kunnen voorlichten over de voordelen en risico’s van deze leveringsovereenkomsten.  

Leveranciers die dynamische prijzen aanbieden hebben een website ingericht om consumenten te informeren over de voordelen en risico’s van een overeenkomst op basis van dynamische prijzen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop leveranciers van leveringsovereenkomsten met dynamische prijzen toch een zogenoemd ‘aanbod op maat’ kunnen doen. In een aanvullende verklaring bij de gedragscode heeft Energie-Nederland vastgelegd dat leveranciers die een leveringsovereenkomst met dynamische prijzen aanbieden één keer per maand volgens een vaste methode een verwachte inkoopprijs voor het komende jaar berekenen. Leveranciers zullen deze verwachte inkoopprijs dan gebruiken bij het opstellen van een aanbod op maat en consumenten kunnen leveringsovereenkomst met dynamische prijzen van verschillende leveranciers dan op basis van hun eigen jaarverbruik met elkaar vergelijken.

Naast de bekende leveringsovereenkomsten voor elektriciteit en gas met een vaste prijs en een vaste looptijd (waarbij de prijs voor een jaar of langer is vastgelegd) en met een variabele prijs (waarbij de prijs voor een kortere periode is vastgelegd), is het met de introductie van de slimme meter ook mogelijk geworden om voor een leveringsovereenkomst met dynamische prijzen te kiezen. De tarieven voor elektriciteit en gas zijn in een leveringsovereenkomst met dynamische prijzen gekoppeld aan de prijsbeweging op de spotmarkt. Dat betekent dat de consument de inkoopprijs voor energie betaalt; voor elektriciteit varieert de prijs per uur en voor gas per dag. Als gevolg hiervan kan de prijs het ene moment (veel) hoger zijn, en het andere moment juist (veel) lager. Het is belangrijk dat consumenten zich hier bewust van zijn voordat zij zo’n leveringsovereenkomst aangaan.

Met dynamische prijzen kan de consument zijn energieverbruik afstemmen op de energieprijs van het moment. Het biedt zo mogelijkheden om in de toekomst meer gebruik te maken van vraagsturing en (thuis)opslag, om het duurzame energiesysteem zo optimaal en flexibel mogelijk te laten functioneren. Met de implementatie van Europese regelgeving in de komende Energiewet moeten leveranciers met meer dan 200.000 klanten verplicht zo’n leveringsovereenkomst met dynamische prijzen aanbieden.

Meer informatie:

Gerelateerd nieuws