Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een crisissituatie zoals deze. Daarom is Vereniging Energie-Nederland blij met de gezamenlijke stappen die gezet worden met de lidstaten in de Europese Unie.

De Europese Commissie wil met de voorgestelde maatregelen het gasverbruik met 15% verminderen ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Het plan richt zich op het waarborgen van gastoevoer aan huishoudens en essentiële gebruikers, zoals ziekenhuizen.

Bewustwording nodig om gasverbruik te verminderen

Het is belangrijk dat er algemeen besef is van de ernst van de crisis, om de samenleving te mobiliseren hun gasverbruik te verminderen. Het voorstel van de Europese Commissie om informatiecampagnes op te zetten om dit besef te vergroten is volgens Energie-Nederland daarom een goede zet.

Criteria afschakelstrategie

De keteneffecten van het afschakelen van industrie zijn ongekend en niet te overzien. Wanneer een schakel in de keten afschaalt (of helemaal wegvalt), heeft dat vrijwel onmiddellijk gevolgen voor de rest van de keten. Het afschakelen van industrie in het buitenland zal ook consequenties hebben voor toeleverende of afnemende bedrijven in Nederland. Energie-Nederland vindt het daarom positief dat hier Europese criteria voor worden opgesteld.

Op dit moment is het nog niet duidelijk wie er over het gas kan beschikken en wie er opdraait voor de boete als er door het afschakelen onbalans op het net wordt veroorzaakt. Energie-Nederland moedigt het ministerie daarom aan om de relevante sectoren te (blijven) betrekken bij de implementatie van het Bescherm- en Herstelplan Gas (BHG) en het ontwikkelen van een afschakelstrategie.

Markt gebaseerde maatregelen

Het kabinet werkt momenteel aan een tijdelijke gasbesparingstender, bedoeld om grootverbruikers te stimuleren hun gasgebruik verminderen. Energie-Nederland benadrukt het belang van een Europese oplossing voor het gas dat hiermee wordt bespaard.

Isoleren, isoleren, isoleren

Met isoleren is voor alle betrokkenen het grootste (en snelste) voordeel te behalen als het gaat om besparing. Daarom dringt Energie-Nederland aan op het uitvoering geven aan het Nationaal Isolatieprogramma en woningisolatie echt snel te bewerkstelligen door de 4 miljard euro die het Kabinet hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

De leden van Energie-Nederland willen actief bijdragen aan de (verdere) versnelling van het verminderen van gasverbruik. Daarover blijven wij graag in gesprek met EZK en alle relevante stakeholders.

Gerelateerd nieuws