Goede werking termijnmarkt is een belangrijk criterium bij herziening biedzones

Verbetering in de allocatie van grenscapaciteit is mogelijk

Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op een consultatie van ACER over de ontwikkeling van de termijnmarkten op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Energie-Nederland is blij dat ACER aandacht vraagt voor de werking van de termijnmarkt. Een liquide termijnmarkt stelt marktpartijen (producenten en consumenten) in staat om prijsrisico’s tegen lagere kosten af te dekken; het leidt tot lagere investeringskosten en het verlaagt de drempel voor nieuwe marktpartijen om toe te treden.

De liquiditeit van de termijnmarkten wordt bepaald door de grootte van de markt en de marktstructuur. Dit aspect moet daarom worden meegenomen in de aanstaande herziening van de biedzoneconfiguratie. ACER onderzoekt mogelijkheden om de werking van de termijnmarkten te verbeteren door een andere allocatie van grensoverschrijdende capaciteit. Energie-Nederland wijst nieuwe, complexe allocatiemethodes af. Verbeteringen aan de huidige allocatiemethodes zijn wel mogelijk en hebben naar verwachting ook een positieve impact op de termijnmarkt. Energie-Nederland adviseert het volgende:

  • Grenscapaciteit wordt tot één jaar vooruit gealloceerd. Het is wenselijk dat ook voor langere termijnen grenscapaciteit wordt gealloceerd.
  • De capaciteit van de verbinding met Noorwegen (NorNed) wordt nu slechts gealloceerd op de korte termijnmarkten. Het is wenselijk dat deze capaciteit ook op jaar- en maandbasis wordt gealloceerd en eventueel voor nog langere termijnen.
  • Grenscapaciteit wordt niet meer gealloceerd in het laatste uur voor levering. Dat betekent een ernstige inperking van de efficiënte werking van de intraday markt. Deze onnodige beperking moet worden opgeheven.

De consultatie van ACER is hier te vinden.

De reactie van Energie-Nederland is hier te vinden.

Gerelateerd nieuws