Energie-Nederland ondertekent intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” 

Door de hogere energieprijzen hebben meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Bij deze groeiende groep zijn op dit moment niet altijd middelen of regelingen beschikbaar om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Energie-Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid om deze mensen zoveel mogelijk te helpen. Daarom ondertekende zij vanmiddag de gezamenlijke intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” van NVVK.

Betaalbaarheid van de energierekening is onze topprioriteit. Het belang van het aanpakken van deze maatschappelijke opgave is het afgelopen jaar enorm toegenomen, daarom willen we mensen met een schuldhulpregeling adequaat blijven helpen”, zegt Cora van Nieuwenhuizen, Voorzitter van Energie-Nederland.

Energieleveranciers spreken met de intentieverklaring uit dat zij niemand onnodig uit een schuldregeling willen laten stromen en zij spannen zich gezamenlijk in om een tijdelijke oplossing te vinden voor de ontstane situatie.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid energieleveranciers

De energieleveranciers werken al vele jaren samen met schuldhulpverleners. Eerst in de vorm van individuele convenanten met gemeenten en sinds 2013 in een collectief convenant met de NVVK. Energie-Nederland heeft dit voorjaar het convenant met de NVVK vernieuwd, waardoor maatwerk in hulpregelingen beter mogelijk is.

De afspraken uit de intentieverklaring “Samen schuldregelingen redden” worden zo spoedig mogelijk in de praktijk gebracht (na een beperkte opstartperiode). De intentieverklaring geldt in principe tot 1 juli 2023. Eind maart 2023 wordt vastgesteld of landelijke maatregelen effect sorteren voor hulpvragers in of op weg naar schuldregelingen.

Energieleveranciers hebben de afgelopen maanden ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om kleinverbruikers te helpen met het betalen van de hogere energierekening. Zo helpen zij hun klanten met tips om energie te besparen, heeft een aantal leveranciers in maart dit jaar een actieplan tegen energiearmoede ontwikkeld en volgt hieruit op korte termijn een landelijk noodfonds waaruit onder voorwaarden een bijdrage kan worden verkregen om de maandelijkse termijnbedragen te kunnen blijven betalen.

Meer informatie:

Gerelateerd nieuws