Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie in 2030 te kunnen halen. De gisteren gepubliceerde Klimaat en Energieverkenning van het PBL toont dat ook aan.

Energie-Nederland wil dan ook dat het kabinet scherpe keuze maakt: een adequate aanpak van de stikstofproblematiek én de klimaatcrisis, er kan geen sprake zijn van een keuze tussen deze twee.

Gerelateerd nieuws