Energie-Nederland reageert op ontwerpbesluit non-firm transportovereenkomst

Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit van ACM over de non-firm transportovereenkomst. Het gaat om een eerste versie van een flexibel recht op transport. Een partij die een non-firm transportovereenkomst afsluit kan het elektriciteitsnet alleen gebruiken op die momenten dat de netbeheerder dat mogelijk acht gezien de beschikbare ruimte op het net. Daar staat een korting op de transporttarieven tegenover.

Energie-Nederland verwelkomt het voorstel en vindt daarbij dat er meer varianten moeten komen voor een flexibel recht op transport, bijvoorbeeld waarbij netgebruikers gedurende bepaalde vaste uren per dag het recht op transport hebben. Deze alternatieve rechten op transport zijn met name van belang voor flexibele afnemers en dus ook voor opslag. 

Een netgebruiker die flexibel is en kan omgaan met non-firm transport, kan ook deelnemen aan congestiemanagement. Daarom pleit Energie-Nederland ervoor dat prioriteit wordt gegeven aan het zo volledig mogelijk invoeren van congestiemanagement. Belangrijk om nader te verduidelijken is of het de netbeheerders is toegestaan om non-firm transportrechten aan te bieden, als het aanbieden van normale transportrechten niet meer is toegestaan omdat de grenzen voor het toepassen van congestiemanagement zijn bereikt.

Lees hier de zienswijze die Energie-Nederland heeft ingediend op het ontwerpbesluit non-firm transportovereenkomst.

Gerelateerd nieuws