Energie-Nederland: snelheid en meer concrete plannen nodig voor halen klimaatdoelen

Leden van Energie-Nederland staan in de startblokken om grote projecten te realiseren die zorgen voor een reductie van CO2, zoals wind op zee, grootschalige opslag, het elektrificeren en realiseren van flexibiliteit op het net of de aanleg van een lokaal warmtenet. Het klimaat-maatregelenpakket overziend leidt tot onze conclusie dat er niet alleen snelheid nodig is. De focus moet ook naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid in de praktijk. Plannen zijn geduldig maar het gaat om de realisatie ervan. Veel maatregelen kunnen niet op tijd uitgevoerd worden omdat bijvoorbeeld het verlenen van een (stikstof)vergunningsverlening veel te langzaam gebeurt of omdat de benodigde infrastructuur er nog niet is.

De energiesector wil graag snel grote stappen zetten in de energietransitie maar deze plannen zijn nog niet concreet genoeg uitgewerkt. Er is steun voor de ambitieuze doelen. Het moet echter geen Excel-realiteit worden, waarin op papier doelen worden gehaald, maar ondernemers in de praktijk geen duidelijkheid krijgen over wat er van hen verwacht wordt. Er moeten praktische subsidie-instrumenten beschikbaar komen, goede wetten worden geschreven die snelheid van uitvoering mogelijk maken, randvoorwaardelijke infrastructuur worden aangelegd zonder te wachten op initiatieven vanuit de markt.

Er zijn bovendien wel heel veel maatregelen aangekondigd. Energie-Nederland is van mening dat je niet moet verdrinken in een zee van kleine maatregelen waarvan de effecten nog hoogst onzeker zijn (zon op zee, batterijen bij zon), maar zet flink in op een klein aantal maatregelen met een potentieel groot effect. Maak bijvoorbeeld snel ambitieus beleid voor CO2 vrij regelbaar vermogen of begin direct met de voorbereiding en de uitvoering van de 14 aangewezen MIEK (Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat) projecten.

Lees hier onze volledige inbreng.

Gerelateerd nieuws