Reactie Energie-Nederland ten behoeve van het Notaoverleg ‘Sneller uit de Schulden‘

Vandaag, 12 juni 2023, vindt het notaoverleg ‘Sneller uit de schulden’ plaats. Dit overleg is opvolgend aan het rondetafelgesprek dat op 17 mei 2023 heeft plaatsgevonden, en waarbij Energie-Nederland een reactie heeft ingediend over enkele mogelijke knelpunten.

Energie-Nederland en de bij Energie-Nederland aangesloten energieleveranciers zijn nauw betrokken bij het voorkomen van problematische schulden en energiearmoede. Naast het aanbieden van betalingsregelingen aan meer dan honderdduizend klanten en het introduceren van sociale incasso, en directe betrokkenheid bij de convenanten Minnelijke Schuldhulp en Vroegsignalering met de NVVK, werken we samen met de overheid in onder andere de taskforce aanpak energiearmoede en voeren we de prijsplafondregeling uit.
De leden van Energie-Nederland zijn zich bewust van de rol die zij spelen in de financiële situatie van huishoudens en willen graag bijdragen aan het creëren van rust, duidelijkheid en herstel. Energieleveranciers zijn zowel belangrijke schuldeiser als leverancier van een primaire levensbehoefte, ook tijdens een periode van problematische schulden.

Energie-Nederland juicht de initiatiefnota “Sneller uit de schulden” toe. Het is goed om te zien hoe deze nota zich richt op het verbeteren van de situatie van mensen in financiële moeilijkheden, terwijl het ook duidelijkheid, versnelling en vereenvoudiging biedt. Het is van groot belang dat mensen die in de schulden zitten snel en effectief geholpen worden, en de voorgestelde maatregelen in de nota kunnen daaraan bijdragen.

Meer informatie: 

  • Lees hier de volledige reactie.
  • Lees hier eerdere berichtgeving

Gerelateerd nieuws