Reactie Energie-Nederland op extra klimaatmaatregelen van het kabinet

Energie-Nederland is blij dat er extra maatregelen worden genomen om het beleid in lijn te brengen met de ambitieuze klimaatdoelen, dat is hard nodig gezien de korte tijd die resteert tot 2030. Het is nu belangrijk om te focussen op de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van alle maatregelen. Daarbij is het belangrijk om de sector te betrekken in de verdere vormgeving van deze maatregelen.

Minister Jetten benadrukte in zijn toespraak dat de transitie zo moet worden vormgegeven dat iedereen die kan meemaken, ook mensen met een kleinere beurs of in een huurwoning. Energie-Nederland is blij dat er wordt gekozen voor een combinatie van maatregelen die het zuur (normeren en beprijzen) en het zoet (stimuleren en subsidiëren). Ook steunt Energie-Nederland de plannen om waterstof te stimuleren, waterstof is belangrijk voor de balancering van wind en zon en een belangrijke grondstof voor de industrie.

Een punt van zorg is dat in de elektriciteitssector wordt gekozen voor normerende maatregelen die Nederlandse gascentrales op achterstand zouden kunnen zetten ten opzichte van buitenlandse centrales. Als de business case van Nederlandse gascentrales verslechterd, kan dat de leveringszekerheid, die al onder druk staat, nog verder in gevaar brengen.

Gerelateerd nieuws