Het Advies van de Week #4 

Stimuleer groene waterstof productie door te kiezen voor aanbestedingen met subsidie  

Wat bedoelen we hiermee? 
Waterstof zal een belangrijke rol vervullen in de verduurzaming van het Nederlands energiesysteem. Waterstof kan namelijk aardgas vervangen bij productieprocessen die moeilijk te elektrificeren zijn. De doelen voor groene waterstof zijn ambitieus: 4 GW in 2030 en 8 GW in 2032, terwijl de huidige productie vrijwel nul is. Bedrijven durven echter geen investeringsbeslissingen te nemen als de onrendabele top van waterstof niet is afgedekt. We kunnen de kosten verlagen door een productiesubsidie in te stellen waardoor waterstof kan concurreren met andere vormen van energie. Daarnaast moeten we de juiste randvoorwaarden creëren, denk hierbij aan duidelijke vergunningsverleningsprocessen en de aanleg van infrastructuur. Kort samengevat: stimuleer investeringen in en productie van groene waterstof door subsidie te verlenen.  

Waarom nu? 
De komende twee weken behandelt de Tweede Kamer het definitieve Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). In het NPE beschrijft het kabinet haar visie voor het energiesysteem van 2050. Hier komt veel bij kijken. Zo stelt het NPE dat we moeten inzetten op maximaal aanbod en het slim benutten van de elektriciteitsinfrastructuur. Ook worden de gewenste ontwikkelingen voor elektriciteit, warmte, waterstof en koolstof beschreven. Energie-Nederland moedigt deze alles omvattende visie op het toekomstige Nederlands energiesysteem aan. Het is wel belangrijk om niet alleen plannen te maken maar juist de bestaande plannen uit te voeren. Alleen concrete acties zorgen ervoor dat we versneld kunnen verduurzamen.  

*Eén van de 10 adviezen die Energie-Nederland aan de nieuwe Tweede Kamer stuurde. De komende periode lichten we deze, afhankelijk van de actualiteiten, één voor één toe.  

Gerelateerd nieuws