Het Advies van de Week: #1

Energie-Nederland heeft op 23 november jl. 10 adviezen aan de nieuwe Tweede Kamer gepubliceerd. De komende periode zullen we onze adviezen één voor één uitlichten naar aanleiding van de actualiteit.

Allereerst, advies 2: Maak overstappen op een duurzaam alternatief aantrekkelijk door de energiebelasting op elektriciteit te verlagen. 

Wat betekent dit?
De energiebelasting op elektriciteit is op basis van energie-inhoud 2x hoger dan aardgas. Terwijl elektriciteit voor bijna 50% uit duurzame bronnen komt en aardgas fossiel is. Verlaag daarom de energiebelasting op elektriciteit en trek deze op basis van energie-inhoud gelijk met aardgas. Zo wordt het voor huishoudens aantrekkelijker om over te stappen van een gasketel naar een (hybride) warmtepomp en wordt er veel aardgas bespaard, wat significant bij kan dragen aan CO2 reductie.

Waarom nu?
Vandaag, 20 december, debatteert de Tweede Kamer over de Klimaat en Energieverkenning (KEV) 2023 en Klimaatnota. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) evalueert ieder jaar in de KEV of Nederland met haar klimaatbeleid de emissiereductie doelstelling voor 2030 zal halen. De KEV 2023 stelt dat deze doelstelling binnen de geraamde reductie ligt. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat in tegenstelling tot vorige edities, dit jaar naast vastgesteld en voorgenomen ook geagendeerd beleid is meegenomen, wat de verwachte reducties sterk verhoogd. Daarnaast moet alles meezitten (genoeg arbeidskrachten, zachte winters, minimale netcongestie) om de doelen te realiseren. Het is daarom uiterst belangrijk dat enerzijds beleid wordt uitgewerkt en uitgevoerd, en anderzijds dat iedereen wordt gestimuleerd om te verduurzamen. (Lees hier de Energie-Nederland analyse van de KEV).

Het verlagen van de energiebelasting op elektriciteit is een ideaal middel om de elektrificatie van Nederland te stimuleren. De KEV roept ons op om door te pakken, met deze maatregel zetten we een concrete stap richting een duurzaam 2030.

Gerelateerd nieuws