Luister de podcastserie Expeditie Energie: de energietransitie in de gebouwde omgeving versnellen

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen van het aardgas af en op een andere manier verwarmd worden. Gemeenten hebben de regie in deze energietransitie in de gebouwde omgeving en spelen hierin dus een belangrijke rol. Ook burgers en bedrijven moeten aan de slag. In de nieuwe podcastserie Expeditie Energie bespreken experts en ervaringsdeskundigen de rollen van de betrokkenen. Ze hebben het onder meer over ondersteuning voor bewoners en bedrijven, uitdagingen in de energietransitie en mogelijke oplossingen. 

De grote verbouwing: waar staan we met de energietransitie in de gebouwde omgeving? 

In de 1e podcastaflevering spreekt Brecht van Hulten met Teun Bokhoven (voorzitter Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde omgeving) en Jan van Beuningen (directeur Bouwen en Energie bij BZK). Zij vertellen over de doelen voor de energietransitie, waar Nederland staat, wat het beleid is en welke stappen er gezet kunnen worden. Diederik Samson schuift ook aan en reflecteert op wat goed gaat en welke uitdagingen er nog liggen. 

Deze aflevering gaat ook over de Wcw (Wet collectieve warmte) en de Wgiw (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetarieven). Die laatste is op 23 april aangenomen door de Tweede Kamer. Wilt u hier meer over lezen vanuit Energie-Nederland, klik hier: 

Aangenomen Wgiw steun in de rug voor versnelling transitie gebouwde omgeving 
Kritisch advies Raad van State Wet collectieve warmte (Wcw) 
Energie-Nederland werkt graag mee aan onderzoek oorzaak Nederlandse warmtetarieven 

Volgende 2 podcasts 

  • Een publiek warmtebedrijf, wat komt daar allemaal bij kijken?   
    In de 2e aflevering bespreken Tjalling de Vries (ministerie van BZK) en Robert Crabbendam (publiek warmtebedrijf HVC) de vragen die wethouder Michel Klijmij-van der Laan (gemeente Gouda) hen voorlegt. Deze gaan over de financiële en organisatorische gevolgen van de warmtetransitie, de rol van de gemeente en het behartigen van alle belangen.  
  • Verduurzamen van je Vereniging van Eigenaren, hoe doe je dat? 
    Annemarie Küppers (ministerie van BZK) en Laetitia Ouillet (gemeente Schiedam) praten in de 3eaflevering over de verduurzaming van verschillende soorten Verenigingen voor Eigenaren (VvE’s). Ook deelt ervaringsdeskundige en VvE-bestuurslid Marcel van Loon zijn kennis.  


De podcast verschijnt elke 3 weken en is beschikbaar op Apple Podcasts en Spotify

Deze podcastserie is gemaakt om kennis en informatie over de energietransitie in de gebouwde omgeving te delen. Het gaat om uitwisseling tussen beleid, uitvoering en de verschillende betrokken partijen. De volgende organisaties werkten eraan mee: ministerie van BZK, ministerie van EZK, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Aedes, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en Platform Duurzame Huisvesting. 

Gerelateerd nieuws